Utlysning av helseforskningsmidler for 2018

Helse Nord lyses ut midler til helseforskning for 2018. Søknadsfristen er 1. september 2017.

Forskningsmidler i Helse Nord
 

​Årets utlysning har samme oppbygning og søknadstyper som i fjor. Det er likevel noen forskjeller som er verdt å merke seg. Den største er en forhåndsannonsering av en ny søknadstype som kommer ved neste utlysning (for 2019). 

Nede på siden finner du lenke til søknadsskjema samt søknadsveileder og alle tilhørende vedlegg til søknad om forskningsmidler i Helse Nord for 2018.


Ny søknadstype for 2019 

I 2019 kommer en ny søknadstype som foreløpig går under navnet Regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk forskning og/eller helsetjenesteforskning. Det åpnes for å søke startstipend allerede i år for å utarbeide søknad til denne søknadstypen. 

Denne søknadstypen vil bli et viktig tiltak for å imøtekomme flere regionale utfordringer: styrke klinisk forskning og helsetjenesteforskning, mer regionalt samarbeid og bidra til å bygge opp flere og/eller sterkere forskningsmiljø i de små helseforetakene. For å klare dette vil det kreve store prosjekter, det er derfor behov for å gi fagmiljø muligheten til å bli kjent med søknadstypen i god tid før utlysning og søknadsfrist. Søknadsveilederen inneholder mer informasjon om det som er klart på nåværende tidspunkt.  

Det lyses nå ut 4 stipend á 250 000 kr som kan brukes til frikjøp av prosjektleder eller annen anvendelse av midlene (som reiser/møter). Etablerte forskere i helseforetak oppfordres spesielt til å søke. 

Vi minner også om muligheten de med hovedstilling i helseforetak har til å søke om toppstipend for å utforme søknader til for eksempel KLINBEFORSK, Forskningsrådet og EU (det lyses ut 4 stipend á 250 000 kr).

Nytt for utlysningen:

 • Starstipendordningen er utvidet (gjelder kun helseforetak). Nå kan det søkes om startstipend for å utarbeide ph.d.- eller postdoktorsøknad, samt søknad om regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk forskning og/eller helsetjenesteforskning.

 • Det åpnes for at de som har forskerstipend finansiert av Helse Nord RHF kan søke om utenlandsstipend. 

 • Det er flere obligatoriske bokser å fylle ut i det elektroniske søknadsskjemaet. Vi anbefaler derfor at det settes av tilstrekkelig tid til dette arbeidet. 

Vi minner om: 

 • Krav til brukermedvirkning: For å øke nytten av offentlig finansiert klinisk forskning, er det innført krav om begrunnelse dersom brukermedvirkning – av pasienter og pårørende - er fraværende i planlegging og gjennomføring av klinisk forskning eller helsetjenesteforskning. Helse Nord har også vedtatt retningslinjer for brukermedvirkning i forskning (vedlagt). Dette er nå tatt inn i kriteriene (nytte) og vil påvirke karakteren på søknaden. 

 • Søknadene vurderes etter de nasjonale kriterier for kvalitet og nytte.

 • Øvre grense for innvilgelse av prosjekter fra Helse Nord er vedtatt til en totalsum på 5 millioner kr i støtte pr. prosjektleder pr. år til både pågående og nye forskningsprosjekter, i den åpne konkurransen.

 • Maksimal støtte pr. prosjekt pr. år er 1,2 mill. kr, med noen variasjoner.

 • De tre vitenskapelige vurderingskomiteene avspeiler HRCS-inndelingen, og søknadene sorteres også etter HRCS-kategorier (health research classification system).

 • Forskerlinjestudenter søker innen ph.d.-kategorien.

 • Mal for veiledererklæring (for ph.d.) skal benyttes.

 • Det er fremdeles mange formaliakrav, bruk søknadsveilederen kapittel 8 og 9 for en komplett oversikt, eller vedlagte tabell og sjekkliste for skjematisk oversikt. 

Alle søkere bes lese utlysningstekst og søknadsveileder nøye før utfylling av eSøknad! 

Søknadsfrist: 1. september 2017 kl. 1600 på vårt elektroniske søknadssystem (eSøknad)


Søknad

01 Søknadsveileder_forskningsmidler2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/2018 Forskningsmidler/2018 forskningsmidler utlysning/2018 Søknad/01 Søknadsveileder_forskningsmidler2018.pdf01 Søknadsveileder_forskningsmidler2018.pdfpdf254355
02 Mal for prosjektbeskrivelse.docxhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/2018 Forskningsmidler/2018 forskningsmidler utlysning/2018 Søknad/02 Mal for prosjektbeskrivelse.docx02 Mal for prosjektbeskrivelse.docxdocx27043
02 Mal for prosjektbeskrivelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/2018 Forskningsmidler/2018 forskningsmidler utlysning/2018 Søknad/02 Mal for prosjektbeskrivelse.pdf02 Mal for prosjektbeskrivelse.pdfpdf303189
03 Oversikt alle obligatoriske vedlegg for2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/2018 Forskningsmidler/2018 forskningsmidler utlysning/2018 Søknad/03 Oversikt alle obligatoriske vedlegg for2018.pdf03 Oversikt alle obligatoriske vedlegg for2018.pdfpdf70134
04 Sjekkliste formalia og obligatoriske vedlegg for 2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/2018 Forskningsmidler/2018 forskningsmidler utlysning/2018 Søknad/04 Sjekkliste formalia og obligatoriske vedlegg for 2018.pdf04 Sjekkliste formalia og obligatoriske vedlegg for 2018.pdfpdf79121
05 Mal for veiledererklæring-HNRHF.docxhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/2018 Forskningsmidler/2018 forskningsmidler utlysning/2018 Søknad/05 Mal for veiledererklæring-HNRHF.docx05 Mal for veiledererklæring-HNRHF.docxdocx30176
05 Mal for veiledererklæring-HNRHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/2018 Forskningsmidler/2018 forskningsmidler utlysning/2018 Søknad/05 Mal for veiledererklæring-HNRHF.pdf05 Mal for veiledererklæring-HNRHF.pdfpdf336127


Forskningsutvalgene

07 Vitenskapelige komiteer høsten 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/2018 Forskningsmidler/2018 forskningsmidler utlysning/2018 Forskningsutvalgene/07 Vitenskapelige komiteer høsten 2017.pdf07 Vitenskapelige komiteer høsten 2017.pdfpdf13177
08 Kriterier for vurdering av søknader - kvalitet og nytte - fra høsten 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/2018 Forskningsmidler/2018 forskningsmidler utlysning/2018 Forskningsutvalgene/08 Kriterier for vurdering av søknader - kvalitet og nytte - fra høsten 2016.pdf08 Kriterier for vurdering av søknader - kvalitet og nytte - fra høsten 2016.pdfpdf245969


Avtaler og retningslinjer


09 Avtale ved tilsetting i forskningsprosjekt finansiert av Helse Nord ver 13.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/2018 Forskningsmidler/2018 forskningsmidler utlysning/2018 Avtaler og retningslinjer/09 Avtale ved tilsetting i forskningsprosjekt finansiert av Helse Nord ver 13.pdf09 Avtale ved tilsetting i forskningsprosjekt finansiert av Helse Nord ver 13.pdfpdf129940
10 Avtale ved tilsetting i forskningsprosjekt finansiert av Helse Nord ver 13.docxhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/2018 Forskningsmidler/2018 forskningsmidler utlysning/2018 Avtaler og retningslinjer/10 Avtale ved tilsetting i forskningsprosjekt finansiert av Helse Nord ver 13.docx10 Avtale ved tilsetting i forskningsprosjekt finansiert av Helse Nord ver 13.docxdocx41965
10 Avtale ved tilsetting i forskningsprosjekt finansiert av Helse Nord ver 13.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/2018 Forskningsmidler/2018 forskningsmidler utlysning/2018 Avtaler og retningslinjer/10 Avtale ved tilsetting i forskningsprosjekt finansiert av Helse Nord ver 13.pdf10 Avtale ved tilsetting i forskningsprosjekt finansiert av Helse Nord ver 13.pdfpdf125333
11 Vedtatte retningslinjer - brukermedvirkning i helseforskning i Norge (til RHF-styresak 19-2015).pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/2018 Forskningsmidler/2018 forskningsmidler utlysning/2018 Avtaler og retningslinjer/11 Vedtatte retningslinjer - brukermedvirkning i helseforskning i Norge (til RHF-styresak 19-2015).pdf11 Vedtatte retningslinjer - brukermedvirkning i helseforskning i Norge (til RHF-styresak 19-2015).pdfpdf241268
12 Rapport Brukermedvirkning i helseforskning.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/2018 Forskningsmidler/2018 forskningsmidler utlysning/2018 Avtaler og retningslinjer/12 Rapport Brukermedvirkning i helseforskning.pdf12 Rapport Brukermedvirkning i helseforskning.pdfpdf497417


Maler for klager

13 Klage på avvisning.docxhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/2018 Forskningsmidler/2018 forskningsmidler utlysning/2018 Maler for klager/13 Klage på avvisning.docx13 Klage på avvisning.docxdocx29110
13 Klage på avvisning.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/2018 Forskningsmidler/2018 forskningsmidler utlysning/2018 Maler for klager/13 Klage på avvisning.pdf13 Klage på avvisning.pdfpdf14456
14 Klage på avslag.docxhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/2018 Forskningsmidler/2018 forskningsmidler utlysning/2018 Maler for klager/14 Klage på avslag.docx14 Klage på avslag.docxdocx22354
14 Klage på avslag.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/2018 Forskningsmidler/2018 forskningsmidler utlysning/2018 Maler for klager/14 Klage på avslag.pdf14 Klage på avslag.pdfpdf14450Har du spørsmål?

Spørsmål på e-post rutes primært til felles epostkasse forskningsmidler@unn.no

For spørsmål knyttet til utlysning (faglig, kriterier m.m.) kontakt:

Helen Sagerup
rådgiver, sekretariatet for Helse Nords vurderingskomiteer
Telefon: 77 62 82 14 (kontor) / 99 47 28 73 (mobil)

Kristina Lindstrøm
rådgiver, Helse Nord RHF
Telefon: 934 83 077 (kontor)


For spørsmål knyttet til søknadsprosess (teknisk – eSøknad m.m.):

Vidar Anderssen
rådgiver, sekretariatet for Helse Nords vurderingskomiteer 
Telefon: 77 75 58 86 (kontor), 92 43 03 43 (mobil)

Veronika Nordskag
konsulent, sekretariatet for Helse Nords vurderingskomiteer, 
Telefon: 77 75 40 28 (kontor) 92 61 21 88 (mobil)