Hvem synes du fortjener Helse Nords forsknings- og innovasjonspriser?

Nå kan du nominere din kandidat innen 6. desember.

Illustrasjon Colourbox
Illustrasjon Colourbox

Helse Nords forsknings- og innovasjonskonferanse 15. og 16. januar 2020 skal det deles ut en forskningspris og en innovasjonspris.

Prisene skal gå til enkeltpersoner eller et forskningsmiljø/ forskergruppe/innovasjonsmiljø som har utmerket seg innen henholdsvis forskning og innovasjon. 

Det inviteres til åpen nominasjon av kandidater, som deretter vil bli vurdert av en komité nedsatt av USAM (samarbeidsorganet mellom universitetene og Helse Nord). 

Det er laget egne skjema for nominasjon av kandidater og fristen for å nominere er satt til 6. desember. Nærmere informasjon om nominasjonen er å finne på vedlagte skjema.

Nominasjonsskjema forskningspris (Word-dokument)

Nominasjonsskjema innovasjonspris (Word-dokument)