Slik påvirkes forsknings- og innovasjonsprosjekter av koronasituasjonen

Har du et pågående forsknings- eller innovasjonsprosjekt finansiert av Helse Nord RHF? Det pågående utbruddet av koronavirus vil gi ringvirkninger for forskningen ved våre helseforetak.

Illustrasjon: Colourbox

Helse Nord RHF har forståelse for at forskere og stipendiater kan bli satt i en vanskelig situasjon, og vi vil av den grunn forsøke å finne fleksible løsninger for dem det gjelder. Det vil bli lagt ut mer informasjon her fortløpende. 

Avbrudd og forsinkelser

Mange pågående forskningsprosjekter vil av ulike årsaker få kortere eller lengre avbrudd eller forsinkelser pga. korona-situasjonen. Vi ønsker at pågående forskningsprosjekter skal kunne fullføres i størst mulig grad, og vil derfor i hovedsak godkjenne forlengelser av prosjektperioden for dem det måtte angå.  

LES: Utsatt frist for midler til klinisk behandlingsforskning

Inntil videre ber vi prosjektledere avvente med å sende inn endringsmeldinger til det er mer avklart hvilke følger dette vil få, og hvilken format vi ønsker endringsmeldingene på. 

Forholdene over gjelder også innovasjonsprosjekter finansiert av Helse Nord RHF. 

LES: Utsatte søknadsfrister til Forskningsrådet

Eget felles prosjektnummer

For å dokumentere merkostnadene som påløper grunnet koronaviruset, er det opprettet eget felles prosjektnummer som skal benyttes. Det er det samme prosjektnummeret i Agresso, Personalportalen og GAT som skal benyttes til slike kostnader. Prosjektnummeret er: 

92503 Korona-virus

Det er viktig at alle merkostnader knyttet til for eksempel avlyste arrangement, tjenestereiser og ekstra anskaffelser blir belastet dette prosjektnummeret, for å dokumentere hvilke ekstrakostnader som påløper. 

Vi vil komme tilbake til hvordan disse merkostnadene håndteres til slutt.