Strategi for forskning og innovasjon

Ny forsknings- og innovasjonsstrategi ble vedtatt i styremøte 26.05.2021. Strategien gjelder for Helse Nord RHF og er førende for det regionale arbeidet med forskning og innovasjon i foretaksgruppen i perioden 2021-2025. 

Her kan du laste ned Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2021-2025

HelseOmsorg21 (nasjonal forskningsstrategi)

HelseOmsorg21 er en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg.

Les mer på Forskningsrådets nettsiderFant du det du lette etter?