Strategier for forskning og innovasjon

Ny forsknings- og innovasjonsstrategi er under utarbeidelse. Det legges opp til en bred innspillsrunde høsten 2020. Strategien skal gjelde for Helse Nord RHF og være førende for det regionale arbeidet med forskning og innovasjon i foretaksgruppen i perioden 2021-2025. 

Last ned Helse Nords strategi for forskning og innovasjon 2016-2020.pdf

HelseOmsorg21 (nasjonal forskningsstrategi)

HelseOmsorg21 er en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg.

Les mer på Forskningsrådets nettsider


Fant du det du lette etter?