Digitalt mediearkiv

Én pasient – ett arkiv. Med digitalt mediearkiv skal vi samle medisinske bilder, video og andre multimediefiler i ett regionalt mediearkiv, som vil være en viktig del av pasientjournalen. Formålet er å gjøre det tryggere for pasienten, ved å samle digitalt innsamlede data på én plass slik at de er gjenfinnbare og tilgjengelige når pasienten skal til utredning eller behandling. Dette er også i tråd med myndighetenes ambisjoner om "én innbygger, én journal".

Digitalt mediearkiv (VNA) - copyright Sectra
Et digitalt mediearkiv - eller såkalt vendor-neutral archive (VNA) - innføres ved sykehusene i Nord-Norge. Foto/screenshot av løsningen: Sectra

Bedre tilgang til medisinske bilder for helsepersonell

Sykehusene i Norge har digitale bilder, lyd, ultralyd, film og andre multimediefiler lagret i et stort antall fagsystemer og i medisinsk teknisk utstyr. Svært mange av disse systemene er imidlertid ikke designet for å kunne betjene helsepersonell på andre avdelinger ved sykehuset som disse kan være relevante for. Ofte er de heller ikke godt nok integrert med pasientjournalen, noe som gjør at informasjonen ikke er så godt tilgjengeliggjort som den burde være. Skal helsepersonell kunne gi god pasientbehandling, må de ha rask tilgang til all relevant informasjon om pasienten. Innføringen av digitalt mediearkiv ved sykehusene i Nord-Norge vil sørge for at bilder og andre digitale medier blir tilgjengelig for helsepersonell med såkalt tjenestelig behov, uavhengig av hvilket sykehus eller avdeling filene ble lagret på. Å få på plass et regionalt mediearkiv vil bidra til en betydelig forbedring på dette området.

Bedre tilgang til medisinske bilder for pasienten

Pasienten har rett til innsyn i hvilke dokumenter pasientjournalen hans eller hennes består av, og hvem som har sett på dem. Via helsenorge.no får pasienter over 16 år (og de som har foreldreansvar for barn under 12 år), tilbud om digitalt innsyn i pasientjournalen. Pr. nå tilbys dette kun for sykehusene i Helse Nord og Helse Vest.

Det er imidlertid ikke alle dokumenter som kan vises digitalt: pasienter som i dag ber om tilgang til medisinske bilder, blir nå overrasket over å få utdelt en CD-rom for å få sett disse. Når vi får på plass et felles digitalt mediearkiv ved sykehusene i Nord-Norge, utgjør det første steg på vei mot at pasienten også får se digitale medier via nasjonale løsninger som helsenorge.no.

Fremdriftsplan – viktige milepæler i prosjektet Digitalt mediearkiv

Bakgrunn og status

Prosjektet Digitalt mediearkiv gikk høsten 2018 i gang med kartlegging av seks pilotavdelinger som skulle prøve ut den regionale løsningen. Denne utprøvingen er nå avsluttet og det regionale prosjektet startet 15. mai 2020 implementeringsfasen. Med dette starter arbeidet med bredding av Helse Nords regionale løsning ved sykehusene i Nord-Norge og videreutvikling av mediearkivet. Mer om dette i prosjektets fremdriftplan.

Kontaktpersoner i prosjektet Digitalt mediearkiv

Prosjektleder:


Prosjektet har et tett samarbeid med ressurser fra systemleverandøren Sectra.

Aktuelt om innføringen av digitalt mediearkiv i nord

 • Digitalt mediearkiv – Terje Hellemo og Rune Grov Eilertsen
  10.06.2020
  Samler sykehusenes digitale medier i ett arkiv

  Helse Nords digitale mediearkiv er klart til å tas i bruk av sykehusene i Nord-Norge. Røntgenbildearkivet er blitt oppgradert og utvidet, slik at løsningen nå kan brukes til å lagre digitale medier – eksempelvis hudbilder og ultralyd.

 • Systeminnføringer ved sykehusene i nord på vent pga koronaviruset
  26.03.2020
  Systeminnføringer ved sykehusene i nord på vent – men vi jobber videre

  Alle planlagte systeminnføringer ved sykehusene i Nord-Norge utsettes inntil situasjonen rundt koronaviruset er avklart. Men toget stopper ikke helt opp – her finner du en oversikt over status i de ulike prosjektene og hva det jobbes videre med.

 • Innføring av digitalt mediearkiv ved sykehusene i Nord-Norge
  29.05.2019
  Hud-, ultralyd- og røntgenbilder i felles mediearkiv

  Felles, digitalt mediearkiv settes i drift 8. juni – det utgjør første skritt i arbeidet for å sikre at alle bilder og andre medier som inngår i pasientbehandlingen er lagret og tilgjengelige for gjenbruk i én felles journal.

 • Digitalt mediearkiv - akseptansetest 15. mai 2019
  20.05.2019
  Avgjørende testing før innføring av digitalt mediearkiv

  Det jobbes intenst for å få på plass et digitalt mediearkiv som skal bli felles for sykehusene i Nord-Norge, og rett før sjølvaste nasjonaldagen var det duket for akseptansetest av løsningen. Den er avgjørende for om løsningen kan settes i drift.

 • 03.09.2018
  Digitalt mediearkiv innføres i helseregionen

  I tråd med myndighetenes ambisjoner rundt "én innbygger, én journal" innfører Helse Nord et felles, digitalt mediearkiv for sykehusene i Nord-Norge.

Fant du det du lette etter?