Prosjektmedarbeider klinisk team – eKurve

Oksavik, Gøran

Gøran Oksavik - én kurve i nord

Anestesisykepleier på AnOp ved UNN Tromsø
Innleid i eKurve-prosjektet i 50 % stilling frem til utgangen av 2019.

​E-post: goran.oksavik@unn.no

Fant du det du lette etter?