Avgjørende testing før innføring av digitalt mediearkiv

Det jobbes intenst for å få på plass et digitalt mediearkiv som skal bli felles for sykehusene i Nord-Norge, og rett før sjølvaste nasjonaldagen var det duket for akseptansetest av løsningen. Testen er avgjørende for om den regionale løsningen kan settes i drift i helseregionen fra 1. juni.

Digitalt mediearkiv - akseptansetest 15. mai 2019
DIGITALT MEDIEARKIV INNFØRES VED SYKEHUSENE I NORD: Thomas Schopf (Arbeids- og miljømedisinsk avdeling) og Per Schrader (Rådgiver Kvalitets- og utviklingssenteret ved UNN).

Det digitale mediearkivet som skal innføres ved sykehusene i Nord-Norge er en utvidelse av røntgenbildearkivet som allerede er i bruk i helseregionen. Fra 1. juni 2019 blir dette utvidet til å kunne håndtere bilder og andre digitale medier i pasientbehandlingen også utenfor røntgen – eksempelvis ultralyd og hudbilder. Formålet er å gjøre det tryggere for pasienten og å bidra til bedre og mer effektiv pasientbehandling, ved å samle digitalt innsamlede data på én plass. På den måten blir de gjenfinnbare og tilgjengelige når pasienten skal til videre utredning eller behandling.

Prosjektleder Terje Hellemo, som også var sentral under innføringen av felles radiologiløsning ved sykehusene i nord i 2015-16, har sett frem til testen.

– Vi har gjennomført en pretest av løsningen for en måneds tid siden, og justert og optimalisert ut fra det vi da fant, men det er alltid knyttet spenning rundt en så avgjørende test, bekrefter prosjektlederen.

Digitalt mediearkiv: akseptansetest 15. mai 2019

KLINISK OG TEKNISK PERSONELL: Silje Pedersen (Røntgenavdelingen ved UNN) og Markus Grimsøen (Helse Nord IKT) tester ut den regionale løsningen.

Akseptansetesten er avgjørende for om den regionale løsningen settes i drift fra 1. juni, og deretter tas i bruk ved utvalgte pilotavdelinger i helseregionen. Åtte testere fra helseforetakene i regionen deltok i testingen i Tromsø 15. mai, i tillegg til en rekke personer fra FRESK-programmet i Helse Nord, Helse Nord IKT, Forvaltningssenter Radiologi og systemleverandøren Sectra. Testen ble gjennomført i et anonymisert miljø i FRESK-programmets kursrom i Forskningsparken, uten reelle pasientdata. 

– Vi venter fortsatt på testrapporten, men alt ligger an til idriftsettelse av løsningen 1. juni, avlutter Terje Hellemo.

Digitalt mediearkiv: akseptansetest 15. mai 2019

DEMONSTRASJON AV REGIONAL LØSNING: Rune Grov Eilertsen fra Forvaltningssenter Radiologi demonstrerer løsningen og hvordan den er tenkt brukt i klinisk virksomhet før akseptansetesten 15. mai 2019

Digitalt mediearkiv: akseptansetest 15. mai 2019

AKSEPTANSETEST AV HELSE NORDS DIGITALE MEDIEARKIV: Rune Grov Eilertsen og Ingunn Skjervold (begge fra Forvaltningssenter Radiologi) og Markus Grimsøen (Helse Nord IKT).

Her kan du lese mer om det regionale prosjektet som har ansvar for innføringen.