Engasjerte sykepleiere søkes til utarbeidelse av sykepleiedokumentasjon

FRESK-programmet i Helse Nord drar i gang et prosjekt for å innføre bruk av veiledende planer i sykepleiedokumentasjon. Vi trenger engasjerte sykepleiere som kan bidra!

Sykepleiedokumentasjon - Helse Nord FRESK
Helse Nord FRESK drar i gang et prosjekt for å innføre bruk av veiledende planer i sykepleiedokumentasjon. På sikt skal vi gå over fra å dokumentere i fritekstnotat til å dokumenteres sykepleie i en plan når vi har tatt i bruk DIPS Arena. Veiledende planer vil danne utgangspunkt for å sette opp en konkret plan for din pasient. Alle planene som utvikles skal være kunnskapsbaserte og kodet med terminologi som vil gi entydig språk. Det vil være et stort arbeid å få dette på plass, og vi trenger engasjerte sykepleiere fra hele helseregionen som kan bidra.

FRESK og Norsk Sykepleierforbund inviterer til en workshop i Tromsø 10. april 2019 for å lære om utvikling av veiledende planer og hvordan disse knyttes til terminologi og klassifikasjonssystemet ICNP som er anbefalt av Direktoratet for e-helse. Vi inviterer også sykepleieledere til et møte for å få informasjon om ICNP, veiledende planer og prosjektet som skal i gang i Helse Nord.

Tid: 10. april 2019
Kl. 09.00-12.00 : Workshop om veiledende planer og ICNP
Målgruppe: fagutviklingssykepleiere og andre interesserte sykepleiere, sykepleieledere

Kl. 12.30-14.30 : Møte med sykepleieledere om strukturert sykepleiedokumentasjon i plan og bruk av terminologi. 
Målgruppe: sykepleieledere på alle nivå

NB - nytt oppmøtested:
Linken, Forskningsparken i Breivika (Tromsø) - møterom Skamtind
Mulighet for Skype - lenke for oppkobling mottas ved påmelding

Mer informasjon og påmelding ved å sende e-post til: