Fra DIPS Classic til Arena – nå rigges det for innføring

Bedre verktøy for å følge opp pasienter ved sykehusene i Nord-Norge har lenge vært etterlengtet blant helsepersonell. Nå er vi endelig klar til å ta fatt på utskiftningen av journalsystemet DIPS Classic. For å få overgangen til DIPS Arena til å gå så smidig som mulig, vil omleggingen skje trinnvis – helseforetak for helseforetak. Påbygging av ny funksjonalitet vil skje i flere runder.

Prosjektledere - DIPS Arena i nord
Regional og lokale prosjektledere – fra nord til sør i helseregionen: Heidi Johansen (regional prosjektleder), Tove Merethe Johnsen (Finnmarkssykehuset), Eli Larsen (UNN), Merete Johansen (Nordlandssykehuset) og Tom Dahlberg (Helgelandssykehuset)

Lokale prosjektledere ved Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset er i full gang med å rigge seg for innføring av DIPS Arena, og i midten av mars ble det gjennomført en felles kickoff for den kommende omleggingen i helseregionen. Funksjonaliteten i løsningen var naturlig nok et sentralt tema på kickoffet. I tida fremover står detaljplanlegging av innføringen og opplæring av journalbrukerne sentralt.

FRESK-programmet i Helse Nord har nylig ansatt Heidi Johansen som prosjektleder for det regionale prosjektet, som har fått navnet DIPS Arena i nord.

– Nettopp det å få jobbe på tvers av og sammen med sykehusene i hele regionen mot et felles mål var min store motivasjon for å gå inn i denne stillingen, sier Heidi. – Jeg har allerede et sterkt team rundt meg både fra FRESK og fra sykehusene i Nord-Norge, men gleder meg til å komme rundt og bli kjent med organisasjonen.

Prosjektleder Heidi Johansen - DIPS Arena i nord

NY PROSJEKTLEDER: 13. mars 2019 var det kickoff for det regionale innføringsprosjektet DIPS Arena i nord, med en rykende fersk prosjektleder ved roret. Heidi Johansen er en erfaren og engasjert prosjektleder som mange kanskje kjenner som tidligere prosjektleder i Tromsøundersøkelsen gjennom mange år.

Innføringen av DIPS Arena har latt vente på seg. Det regionale prosjektet har i flere runder gjennomført omfattende testing av ulike deler av funksjonaliteten, men har avventet innføringen da funksjonaliteten og kvaliteten ikke vært god nok til å tas i bruk ved sykehusene.

– Det sier seg selv at det hviler et stort forventningspress over innføringen, sier prosjektlederen. – Dagens journalsystem er overmodent for utskiftning. Vi skal gå fra en gammeldags journal med mye fritekst til en journal med langt flere muligheter enn dagens løsning. Når DIPS Arena er helt på plass og alt av funksjonalitet er tatt i bruk, vil sykehusene i regionen stå overfor en ny journalverden, sier prosjektlederen begeistret.

Innføringen ved sykehusene i Nord-Norge vil deles opp i ulike faser. Det som er tenkt innført i fase 1 er den mest grunnleggende funksjonaliteten relatert til dokumentasjon, planlegging/opphold (innleggelse og poliklinikk) og arbeidsoppgaver/arbeidsflyt. Fase 1 legger opp til at flest mulig journalbrukere skal kunne bruke DIPS Arena som sitt hovedsystem, men i en overgangsfase vil noen oppgaver fremdeles måtte gjøres i det gamle journalsystemet – eksempelvis oppgaver forbundet med vekstkurve, operasjonsplanlegging, behandlingsplan, m.m. En god søkefunksjon vil være på plass, slik at man enkelt vil kunne gå mellom det gamle og det nye journalsystemet via søk, via en egen flis i DIPS Arena eller ved bruk av lenker/snarveier. DIPS Classic vil da komme opp som en integrert del av Arena-skjermbildet.

Under omleggingen blir det som å flytte inn i et nyinnkjøpt hus: gammel innredning byttes ut med ny, og kanskje må vi etter hvert flytte på noen vegger. Når oppussingen er ferdigstilt og alt av møbler er på plass, får sykehuspersonell et flunkende nytt og brukervennlig ”hus” å forholde seg til.

Workshop - DIPS Arena i nord

FRA GAMMELT TIL NYTT JOURNALSYSTEM – PLANLEGGING: Anne Anderssen (FRESK), Kåre Flø (DIPS AS), Nina Jensen (Nordlandssykehuset) Tove Merethe Johnsen (Finnmarkssykehuset), Heidi Johansen (FRESK), Rita Valstad (Finnmarkssykehuset), Anne C. Hansen (DeLoitte), Linda Furu-Odden (Helse Nord IKT), Eyvind Stenersen (Helse Nord IKT/Brukerstøtte), Maria Pettersen og Eli Larsen (begge UNN). Prosjektlederne ved Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset var forhindret fra å møte da bildet ble tatt (foto: Helse Nord FRESK).

Diakonhjemmet sykehus i Oslo har nylig tatt i bruk DIPS Arena innen psykisk helse og rus, og 24. mars tar også somatikken ved sykehuset i bruk det nye journalsystemet.

– At det nye journalsystemet er tatt i bruk ved Diakonhjemmet er noe sykehusene i Nord-Norge vil nyte godt av, mener prosjektlederen ved DIPS Arena i nord. – Mange ”barnesykdommer” i journalsystemet vil lukes ut før vi i nord skal ta samme system i bruk, avslutter Heidi.

Om DIPS Arena i nord

Journalsystemet DIPS Arena er vedtatt innført ved de elleve sykehusene i Nord-Norge – et system som på sikt skal fase ut forgjengeren DIPS Classic som i dag er i bruk i helseregionen. Neste generasjon pasientjournal åpner for prosesstøtte, strukturert journal og gjenbruk av data.

Funksjonalitet som kan være aktuell for innføring i fase 1

Følgende funksjonalitet kan være aktuell for innføring i første runde ved sykehusene i Nord-Norge (ikke endelig avklart):

  • DIPS Arena rammeverk
  • Generell funksjonalitet i forhold til henvisning, planlegging og oppfølging
  • Dokumentasjon
  • Medisinsk koding
  • Innleggelse og poliklinikk
  • Sentralbordrutiner
  • Oppgaver og interne meldinger ("gul lappen")
  • Laboratoriesvar