Helse Nord velger elektronisk kurveløsning fra EVRY

Helse Nord og EVRY signerte i desember 2014 en konsernavtale for felles, elektronisk medikasjons- og kurveløsning i samtlige av helseforetakets sykehus. 

Helse Nord velger elektronisk kurveløsning fra EVRY

Les pressemelding av 16. desember 2014 på EVRYs websider.

skillelinje

Merk: Denne artikkelen ble publisert da forprosjektet til eKurve var en del av FIKS-programmet i Helse Nord.

skillelinje