Helse Nord velger elektronisk kurveløsning fra EVRY

Helse Nord og EVRY signerte i desember 2014 en konsernavtale for felles, elektronisk medikasjons- og kurveløsning i samtlige av helseforetakets sykehus. 

Helse Nord velger elektronisk kurveløsning fra EVRY
 

Les pressemelding av 16. desember 2014 på EVRYs websider.