Hva mener fremtidens helsepersonell om fremtidens journalsystemer?

Hvor brukervennlig er DIPS Arena? Dette ønsket FRESK-programmet i Helse Nord å få tilbakemeldig på fra avgangsstudentene på helsesekretærlinja ved Ishavsbyen v.g. skole. I begynnelsen av mai fikk vi sju studenter til å prøve ut neste generasjon pasientjournal, der brukervennlighet var hovedtema.

Hva mener fremtidens helsepersonell om brukervennligheten i DIPS Arena? Eva, Isabell, Melissa, Aleksandra, Mathilde, Ida og Ingrid (ikke på bildet) ga tilbakemeldinger om det nye journalsystemet som er under utvikling, sammen med lærer Inga Marie Olsen.

Studenter ved Helsesekretærlinja på Ishavsbyen v.g. skole i Tromsø hadde fredag 4. mai 2018 en gjennomgang av neste generasjon pasientjournal, DIPS Arena. Formålet var å få et «friskt blikk» på journalsystemet som er under utvikling, og som etterhvert skal tas i bruk i tre av fire helseregioner i Norge.

- I en normal testsituasjon vil brukerne automatisk sammenligne den nye løsningen med den «gamle» som de bruker på jobb til daglig, sier testleder Marit Henriksen i Helse Nord FRESK.

- Det som er unikt med denne utprøvingen er å se på testernes tilbakemeldinger i lys av at de ikke har noe erfaringsgrunnlag fra journalsystemet som brukes ved sykehusene. Det er nyttig lærdom som vi tar med oss tilbake til utviklingsteamet til systemleverandøren, avslutter testlederen.

Takk til avgangsstudenter Eva, Isabell, Melissa, Aleksandra, Mathilde, Ida og Ingrid for vel gjennomført testing. Takk også til lærer Inger Marie som gjorde testdagen mulig.

Hvor brukervennlig er fremtidens pasientjournal,
DIPS Arena?

Marit Henriksen, testleder i Helse Nord FRESK
Hvor brukervennlig er DIPS Arena
NY JOURNAL: Testleder Marit Henriksen tar en gjennomgang av journalsystemet DIPS Arena.
Foto: Helse Nord FRESK
 
Hvor brukervennlig er DIPS Arena
KOMMENDE HELSESEKRETÆRER: Hvor brukervennlig er journalsystemet DIPS Arena?
Foto: Helse Nord FRESK