Korona-situasjonen stopper innføringen av DIPS Arena ved Helgelandssykehuset

I tråd med nasjonale restriksjoner får Covid-19 utbruddet konsekvenser for den planlagte innføringen av journalsystemet DIPS Arena ved Helgelandssykehuset.

Korona-virus stopper innføring av DIPS Arena ved  Helgelandssykehuset
Den aktuelle korona-situasjonen – med forberedelser til pandemisituasjon ved helseforetakene både i Helse Nord og ellers i landet – påvirker aktivitetene i det regionale prosjektet DIPS Arena i nord, ved Helse Nord IKT og systemleverandøren DIPS AS. Med den eskalerende utviklingen kan verken forberedelser til eller innføring av journalsystemet DIPS Arena gjennomføres som planlagt.

Vanskelig å få gjennomført opplæring uten smittefare

Aktiviteter både før og etter innføringen vil påvirke bemanningen ved helseforetakene, og vil også kunne øke faren for smittespredning. Dette gjelder bl.a. gjennomføring av klasseromskurs for alle DIPS-brukere og oppstartstøtte etter innføringOpplæring utelukkende basert på e-læring tilrådes ikke, verken av prosjektet eller av leverandør.

I samråd med prosjektstyret og regionalt prosjekt har ledelsen og innføringsprosjektet ved Helgelandssykehuset derfor besluttet at den planlagte innføringen 3. mai utsettes inntil situasjonen er avklart.

Vurderer situasjonen fortløpende

Innføringen ved de andre helseforetakene i Nord-Norge vurderes fortløpende i tråd med korona-utviklingen. Det regionale prosjektet forbereder nå replanlegging av aktiviteter og tidslinje ut fra ulike scenarier.


skillelinje

Informasjon om koronasituasjonen nasjonalt og regionalt:

Folkehelseinstituttet: Dagsrapporter, råd og informasjon til befolkningen og helsepersonell

helsenorge.no – Spørsmål og svar om koronaviruset

Helse Nord: "Beredskap koronavirus" – info til innbyggere, media og helsepersonell i nord

Både Helse Nord RHF og helseforetakene i regionen følger koronasituasjonen tett og har opprettet egne, interne infosider. Helsepersonell og øvrige medarbeidere bes følge med på situasjonen ved eget foretak på intranett.

skillelinje