Neste generasjon pasientjournal: DIPS-eksperter på skolebenken

DIPS Arena er vedtatt innført ved de elleve sykehusene i Nord-Norge – et journalsystem som på sikt skal fase ut forgjengeren som er i bruk i helseregionen. Som en forsmak på den kommende innføringen har Helse Nord FRESK organisert et ”kunnskapsløft” for å gi medarbeidere ved regionens forvaltningsenheter en god forståelse av hvordan det nye systemet fungerer.
Lars Morgan Karlsen og Pål Thorberg fra systemleverandøren DIPS ASA tok over to dager en gjennomgang av det nye journalsystemet og status for utviklingen av funksjonaliteten så langt. Spørsmålene fra de rundt 60 tilhørerne var mange. Med en ”tilhørerskare” bestående av det man nærmest kan kalle eksperter på bruk av dagens journalsystem (DIPS Classic), var det stor interesse for det som etter hvert skal innføres ved sykehusene i helseregionen.

Formålet med de to kursdagene var å gi ressurser fra lokal og regional forvaltning en god forståelse av hva DIPS Arena er, og hvordan det nye journalsystemet som skal innføres fungerer. Det ble i november organisert to slike opplæringssesjoner: én i Bodø for forvaltningsressurser ved Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset, og én i Tromsø for Finnmarkssykehuset, UNN og Forvaltningssenter EPJ. På begge sesjoner deltok også ressurser fra Helse Nord IKT.

– DIPS versjon 17.2 som lanseres i januar 2018 skal inneholde funksjonalitet som dekker 99 % av brukstilfellene i dagens journalsystem DIPS Classic, sier Anne Anderssen ved Helse Nord FRESK. – Så nå må vi igang med å lage en god plan for en regional innføring.

Med innføringen av Pakkeforløp kreft 20. november 2017 ble første modul av det nye journalsystemet tatt i bruk ved samtlige sykehus i nord. Fra denne modulen har man også tilgang til en avgrenset del av rapportmodulen i DIPS Arena. I en overgangsfase vil det være slik at det er en del funksjoner som kan eller må håndteres fra DIPS Classic.

DIPS-eksperter på kurs i DIPS Arena
PÅ EKSPERTISEKURS: EPJ-rådgiverne Tove Merete Johnsen, Nils Petter Hallonen og Knut Risto ved Finnmarkssykehuset (foran), seniorkonsulent Dan Sølvfester Andersen ved Helse Nord IKT og EPJ-rådgiver Helene Mikkelsen ved Forvaltningssenter EPJ på DIPS Arena-kurs i Tromsø 21.-22. november 2017. Kurset ble også avholdt i Bodø uka før.

Innføringen av DIPS Arena ved sykehusene i Nord-Norge skal ivaretas av Helse Nord FRESK, en prosjektenhet som for tida er under etablering. Det nye programmet får også ansvaret for innføringen av elektronisk kurve og medikasjon fra systemleverandøren EVRY, og innsjekks-/utsjekkssystemet fra DIPS ASA som skal tas i bruk i hele regionen.

– Det blir et omfattende program med fokus på virksomhetsutvikling, bekrefter programleder Bengt Flygel Nilsfors, som nylig tok over roret for planleggingen av det nye programmet. – I mellomtiden er det mye å lære og mye som skal på plass før vi blir et komplett program, avslutter han.