Pasientsikkerhetsprisen 2017 gikk til Hanne Kvarenes og Stopp Sepsis!

Gratulerer med Pasientsikkerhetsprisen 2017 til Hanne Winge Kvarenes og Stopp Sepsis! 

Pasientsikkerhetsprisen 2017 til Stopp Sepsis!
Hanne Winge Kvarenes er klinisk teamleder i prosjektet Elektronisk kurve og medikasjon i Helse Nord FRESK. Til daglig er hun overlege ved Medisinsk klinikk ved Nordlandssykehuset Bodø, samt rådgiver i pasientsikkerhet ved det regionale kompetansesenteret, og har de siste par årene ledet prosjektet Stop Sepsis ved Nordlandssykehuset. Prosjektet mottok nylig årets pasientsikkerhetspris, en pris som har blitt delt ut av Nordlandssykehuset årlig siden 2013. Prisen har som formål å løfte frem forbedringsprosjekter som har bidratt til bedre pasientsikkerhet.

En viktig ressurs i Helse Nord FRESK

– Innføringen av Elektronisk kurve og medikasjon ved sykehusene i Nord-Norge er et viktig arbeid for å gjøre det tryggere for pasienten og for å bidra til sikrere legemiddelhåndtering i helseregionen, sier prosjektleder Bjørn Børresen i FRESK. – Hannes bidrag inn i prosjektet er viktig for å nå disse målene. Med god forståelse for pasientsikkerhetsarbeid på sykehuset tilfører hun prosjektet vårt klinisk kompetanse som er helt avgjørende for resultatet. Den kompetansen er vi svært glade for å ha i hus, avslutter Børresen».

Nordlandssykehuset skriver følgende om prosjektet Stopp Sepsis på sine Intranettsider:

"Sepsis er en potensielt livstruende tilstand som oppstår når kroppens reaskjon på infeksjon skader egne organer og vev pga kraftige betennelsesreaksjoner som spres i hele kroppen og forårsaker organsvikt. Sepsis er en tilstand med høy dødelighet. Alvorlig organsvikt kan inntreffe i løpet av få timer. Tidlig antibiotikabehandling bedrer overlevelsen.

I prosjekttiden har man jobbet systematisk med å få opp kompetansen om sepsis for alle ansatte som er involvert i behandlingkjeden. I tillegg har man utarbeidet og innført en tydelig algoritme for bruk av triagefarge, scoringer og prioritering til "sepsismottak".

Antall pasienter som nå får antibiotika innen en time har i prosjekttiden økt fra 25%, til 90% i Oktober 2017. Variasjonen i behandlingstid har også blitt klart mindre.

Prosjektet utgår fra Akuttmottaket ved Prehospital klinikk i Bodø, men personell fra KIRORT klinikk, Medisinsk klinikk og Diagnostisk klinikk har også bidratt i avgjørende grad".


For deg som er medarbeider i Helse Nord - mer om den gjeve prisen og om Stopp Sepsis på Nordlandssykehusets Intranettsider (NB: krever innlogging)