Sykehusene i Narvik og Harstad tar i bruk innsjekksautomater

Pasienter ved sykehusene i Narvik og Harstad vil snart kunne sjekke inn selv og betale på innsjekksautomater i ventesoner. I høst følger hele UNN Tromsø etter med unntak av Øyepoliklinikken som tjuvstarter innføringen 29. mai.

Innsjekksautomater innføres ved Øyepoliklinikken, UNN Narvik og UNN Harstad
 

Etter vel gjennomført innføring av innsjekksautomater ved Finnmarkssykehuset i april, er det sykehusene i Narvik og Harstad som står for tur – det skjer henholdsvis 7. og 12. juni. I Tromsø vil pasienter på poliklinikk kunne sjekke inn selv fra høsten av, med en større innføring planlagt ved Universitetssykehuset Nord-Norge i september. Øyepoliklinikken i Tromsø tjuvstarter imidlertid tirsdag 29. mai. Her finner du en fremdriftsplan for den regionale innføringen av løsningen.

Innsjekksautomater innføres ved UNN Narvik 5. juni 2018

OPPLÆRING VED UNN NARVIK: Kontorpersonell og sykepleiere ved sykehuset i Narvik fikk i midten av mai opplæring i bruk av innsjekksautomatene som innføres i begynnelsen av juni. Til høyre på bildet: Prosjektmedarbeider Maria Pettersen. (Foto: Lokal prosjektleder ved UNN, Eli Larsen)

Innføres på somatiske poliklinikker med visse unntak

I første omgang innføres selvinnsjekk ved Øyepoliklinikken ved UNN Tromsø og på de somatiske poliklinikkene ved UNN Narvik og UNN Harstad. Pasienter som har time på røntgen eller innen psykisk helsevern skal inntil videre ikke sjekke inn på denne måten. Det samme gjelder pasienter som skal til innleggelse ved et av sykehusene.

Om ankomstregistrering: Når pasienten ankommer sykehuset kan han eller hun registrere sin ankomst selv ved å taste inn fødselsdato og etternavn. At pasienten selv registrerer seg som møtt, gir helsepersonell bedre oversikt og enklere logistikk. Dette bidrar igjen til kortere ventetid. Løsningen gjør det også enklere å holde kontaktinformasjon oppdatert (adresse, telefonnummer, pårørende, m.m.). Dersom denne typen informasjon ikke er korrekt vil pasienten få beskjed om å kontakte skranken.

Om betaling: Etter endt time går pasienten tilbake til hvilken som helst innsjekksautomat i sykehuset og trykker på betaling. Da vil han eller hun få presentert alle sine oppgjør på UNN den aktuelle dagen. Ved time for eksempel på røntgen og poliklinikk vil begge timene vises, og beløpene samles til kun én betaling. Dersom oppgjør enda ikke er klart i automaten, vil pasienten få beskjed om å forsøke igjen om fem minutter. Når oppgjøret er klart, betaler pasienten og kvitteringen kan brukes som oppmøtebevis i forbindelse med pasientreiser.

Om den regionale innføringen: Planen er at samtlige sykehus i Nord-Norge innen utgangen av året tar i bruk innsjekksautomater. Finnmarkssykehuset har allerede tatt i bruk den regionale løsningen, og Nordlandssykehuset har en tilsvarende selvbetjeningsløsning ved sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Der har man god erfaring med denne type løsning. Den regionale løsningen tas i bruk i flere faser, der mer avansert funksjonalitet og mer automatisert prosess- og køhåndtering etter hvert vil komme på plass.