Pasientforløp - Helse Nord FRESK

Pasientforløpsprosjektet

Prosjektet Pasientforløp skal sørge for mer optimale behandlingsforløp for pasienter ved nordnorske sykehus – med journalsystemene som verktøy. Prosjektet jobber for å forbedre samspillet mellom journalsystemene som brukes ved sykehusene i landsdelen.

Gode pasientforløp fra A til Å

Helse Nord har en målsetning om ​å utarbeide mer optimale behandlingsforløp for pasienter ved nordnorske sykehus. Et pasientforløp beskriver behandlingen som pasienten får fra første kontakt med behandlingsstedet til personen er ferdig behandlet, basert på faglige retningslinjer og anbefalinger. Et viktig grep for å oppnå gode pasientforløp er å styrke samspillet mellom journalsystemene som sykehuspersonell i Nord-Norge bruker.

Journalsystemene - en viktig brikke ​i pasientforløpet

Prosjektet skal bestemme hva som er hensiktsmessig samspill mellom journalsystemene som brukes ved sykehusene i Nord-Norge – i første omgang DIPS Arena og MetaVision – men også andre applikasjoner som ligger i eller tas inn i systemporteføljen.

Enkelt forklart skal prosjektet Pasientforløp sørge for at journalsystemene fungerer godt sammen, og at helsepersonell får en god arbeidsflate som understøtter behandlingsforløpene ved nordnorske sykehus.

Når man skal definere hvordan journalsystemene i Helse Nord skal brukes, må man nødvendigvis ta utgangspunkt i de kliniske prosessene på sykehuset. Prosjektet skal bidra til at helsepersonell får god medisinskfaglig beslutningsstøtte og oversikt over relevant pasient- og behandlingsdokumentasjon. Det overordnede målet er å gjøre det tryggere for pasienten.​

Organisering av Pasientforløpsprosjektet

To delprosjekter inngår i det regionale Pasientforløpsprosjektet i Helse Nord:

Kontaktpersoner i Pasientforløpsprosjektet

Prosjektleder:

Bente Christensen (permisjon fra 5. august 2019)


Følgende personer kan kontaktes for informasjon om delprosjektene som inngår i Pasientforløp:

DIPS Arena Operasjonsmodul

Prosjektleder: Øystein Nylund

DIPS Arena Behandlingsplan – Veiledende planer i sykepleiedokumentasjon

Prosjektleder: Lisa Beate Johansen

Fant du det du lette etter?