Pasientforløpsprosjektet

Prosjektet Pasientforløp skal sørge for mer optimale behandlingsforløp for pasienter ved nord-norske sykehus – med journalsystemene som verktøy. Prosjektet jobber for å forbedre samspillet mellom journalsystemene som brukes ved sykehusene i landsdelen.

banner Pasientforløp
 

Gode pasientforløp fra A til Å

Helse Nord har en målsetning om ​å utarbeide mer optimale behandlingsforløp for pasienter ved norske-sykehus. Et pasientforløp beskriver behandlingen som pasienten får fra første kontakt med behandlingsstedet til personen er ferdig behandlet, basert på faglige retningslinjer og anbefalinger. Et viktig grep for å oppnå gode pasientforløp er å styrke samspillet mellom journalsystemene som sykehuspersonell i Nord-Norge bruker.

Journalsystemene - en viktig brikke ​i pasientforløpet

Prosjektet skal bestemme hva som er hensiktsmessig samspill mellom journalsystemene som brukes ved sykehusene i Nord-Norge - i første omgang DIPS Arena og MetaVision - men også andre applikasjoner som ligger i eller tas inn i systemporteføljen.

Enkelt forklart skal prosjektet Pasientforløp sørge for at journalsystemene fungerer godt sammen, og at helsepersonell får en god arbeidsflate som understøtter behandlingsforløpene ved nord-norske sykehus.

Når man skal definere hvordan journalsystemene i Helse Nord skal brukes, må man nødvendigvis ta utgangspunkt i de kliniske prosessene på sykehuset. Prosjektet skal bidra til at helsepersonell får god medisinskfaglig beslutningsstøtte og oversikt over relevant pasient- og behandlingsdokumentasjon. Det overordnede målet er å gjøre det tryggere for pasienten.​

Kontaktpersoner i Pasientforløpsprosjektet

Prosjektleder:Pasientforløp er inndelt i følgende to delprosjekter:

Veiledende planer i sykepleiedokumentasjon:

Delprosjektleder: Lisa Beate Johansen

Regionalisering Operasjonsmodul DIPS Arena:

Delprosjektleder: Øystein Nylund

Aktuelt fra prosjektet Pasientforløp

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.