Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester (for legekontorer)

Legekontorer som sender prøver til sykehuslaboratoriene i Helse Nord for analysering, har mulighet til å rekvirere elektronisk fra eget journalsystem. Med den nye løsningen får legekontorene raskere prøvesvar og mindre risiko for feil. 

Sentrum Legekontor i Tromsø
 Sentrum Legekontor i Tromsø bestiller blodprøveanalyser elektronisk fra sykehuslaboratoriet ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Foto: Helse Nord


Helse Nord har fått utviklet en nettbasert bestillingsløsning som gir legekontorene i Nord-Norge muligheten til å rekvirere blodprøveanalyser og andre laboratorietjenester elektronisk fra sykehuslaboratoriene i helseregionen. Bestillingsløsningen egner seg for legekontorer med journalsystemene CGM Journal (tidl. WinMed3), WinMed2, Plenario og System X.

Hvert sykehus i helseregionen har laget et oppsett for de analyser som rekvireres, og legekontorene har tilgang til opplysninger om prøvemateriale, holdbarhet på prøver og forsendelse ved de sykehus som har laboratoriehåndbok. Med den elektroniske bestillingsløsningen kan legekontorene rekvirere til flere sykehuslaboratorier og flere fagspesialiteter samtidig (medisinsk biokjemi, mikrobiologi og patologi).

Løsningen kom på plass i 2014, og det store flertallet av legekontorene i Nord-Norge har siden da tatt den i bruk.

VIKTIG INFO: Siden du er på nå vil etterhvert bli fjernet. Nyttig informasjon om tjenesten (brukerstøtte, prosedyrer, fordeler med tjenesten, m.m.) finner du på denne siden: Elektronisk rekvirering av lab- og røntgentjenester

Spørsmål? Kontaktpersoner ved sykehuslaboratoriene

Legekontorer rundt Finnmarkssykehuset:
Bioingeniør Bente Elisabet Johanson

Legekontorer rundt Universitetssykehuset Nord-Norge:
Bioingeniør​ Hege Gjelvold

Legekontorer rundt Nordlandssykehuset:
Bioingeniør​ Brit Finne

Legekontorer rundt Helgelandssykehuset:
Bioingeniør​ Hilde Klemmetvoll

​Dersom du ikke når din lokale kontaktperson, kan du kontakte ​​​prosjektleder Majbrit Kragh i FIKS-programmet i Helse Nord.

Ønsker ditt legekontor elektr. rekvirering? Kostnadsfri etablering!

Legekontorer som ønsker å ta i bruk elektronisk rekvirering kan ta kontakt med våre labressurser (se kontaktpersoner over). Det vil være tekniske ressurser som installerer løsningen, samt etikettskrivere. Deretter vil medarbeidere ved sykehuslaboratoriene besørge opplæring ved legekontoret.

Vanligvis holder det med ca én times opplæring for legene, og litt utvidet opplæring i etterkant for prøvetakingspersonell.

Installasjon av programmet, skrivere og opplæring er kostnadsfritt.​

Fordeler for legekontor og pasient med elektronisk r​ekvirering

Raskere prøvesvar o​​​g redusert risiko for feil
Muligheten for å rekvirere laboratorietjenester elektronisk bidrar til at legekontorene får raskere prøvesvar. Risiko for feil er samtidig redusert til et minimum.

Slipper å taste​​ inn informasjonen flere ganger
Det nye bestillingsløsningen gjorde kommunikasjonen mellom legekontorene og sykehusene elektronisk, i motsetning til tidligere hvor legekontorene fylte ut skjemaer på papir når pasienter tok blodprøver – skjemaer som videre fulgte med prøvene til sykehusene. Når prøvene ankom sykehuslaboratoriet ble opplysningene tastet inn på nytt, noe som var både tungvint og tidkrevende.

Bedre samhandlin​​​g mellom legekontor og sykehus
Innføringen av den nye bestillingsløsningen startet ​opp fordi det over lang tid var etterlyst interaktiv samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og legekontorer i Nord-Norge.

Flere fordeler:

• All relevant informasjon blir tilgjengelig i pasientjournalen
• Legekontorene får oppdatert oversikt over rekvirerte prøver
• Kvalitetssikringen blir bedre
• Redusert risiko for feilmerking
• Enklere oversikt over prøvemateriale
• Slipper papirrekvisisjoner
• Bedre kontroll med prøven
• Kontinuerlig oppdatert tjenestetilbud

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.