FIKS-programmets visjon: "én journal i nord – uansett kor du bor"

Det er store kontraster i nord. Midnattsol og lyse sommernetter. Mørketid og nordlys. Høye fjell. Langstrakte vidder. Lignende kontraster blir det på pasientjournalsiden før og etter FIKS. Med én journal vil helsepersonell i Nord-Norge få langt bedre forutsetninger for å gjøre en god jobb for befolkningen i landsdelen. Bedre og enklere tilgang til livsviktig pasientdata medfører at det blir tryggere for pasienten.
FIKS-programmet i Helse Nord

Det var ikke bare-bare å komme frem til en visjon for det omfattende programmet som FIKS utgjør – 91 forslag har vært oppe til vurdering. Naturlig nok hadde vi myndighetenes visjon ”Én innbygger – en journal” i bakhodet da lette etter en god visjon for prosjektenhetens arbeid. Et arbeid som de aller fleste som jobber i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge kommer til å bli berørt av i løpet av de kommende årene.

Alle med på reisen

​Helse Nord-medarbeidernes erfaringer og kompetanse er helt avgjørende for å utvikle gode og felles journalsystemer: det er de som skal bruke systemene som vet hva de trenger. Å sikre effektiv gjennomføring fordrer derfor at medarbeidere fra alle helseforetakene i regionen involverer seg. Av samme grunn ønsket vi å finne en visjon som alle de fire helseforetakene kunne stille seg bak. Vi må få alle med på reisen. Derfor var det også full enighet i leiren om at uttrykket ”en nordlending” ikke skulle brukes i visjonen vår. Vi fikk bred støtte for dette valget fra finnmarkinger som bidrar i prosjektet.​

Virksomhetens drøm

​Vi kunne gått for ”Én journal i Helse Nord”, for det er et realistisk mål. Men en visjon er ikke ensbetydende med det konkrete målet vi har satt oss. Det er noe mer. En visjon gir kursen vi skal følge, det dreier seg om virksomhetens drøm. Så hvorfor valgte vi da ikke ”Én journal i universet” som visjon? Jo, fordi vi ønsker å ha fokus på at dette er et prosjekt som innbefatter de nord-norske helseforetakene og den nord-norske pasienten. Og vi drømmer om én journal for den nord-norske pasienten – uansett hvor pasienten bor, uansett hvor i landsdelen pasienten har mottatt behandling og uansett hvilken del av det offentlige helsevesenet som har utført behandlingen. Helse Nord har som mål at alle i landsdelen skal få en likeverdig og god tilgang til helsetjenester – derfor er det regionale helseforetakets visjon ”Helse i Nord der vi bor”. I FIKS har vi ambisjoner om at vi som bor i nord skal få sykdomshistorikken samlet på en plass, i én pasientjournal. At det skal bli slutt på å sende journaler mellom sykehusene ved behov. At helsepersonell ved Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset skal få bedre forutsetninger for å gjøre en god jobb.

Én journal er et skritt i riktig retning, mot bedre pasientsikkerhet.
Fant du det du lette etter?