Én røntgenjournal og ett bildearkiv

Gjennom radiologiprosjektet innførte Helse Nord én felles røntgenjournal (Sectra RIS) og ett felles bildearkiv (Sectra PACS) ved de elleve røntgenavdelingene i helseregionen.

REGIONAL RADIOLOGILØSNING: Sectra RIS og PACS innføres ved elleve sykehus i nord. Foto: Sectra

REGIONAL RADIOLOGILØSNING: Sectra RIS og PACS innføres ved elleve sykehus i nord. Foto: Sectra

Innføringen av den nye regionale radiologiløsningen i Helse Nord startet vinteren 2015 når Helgelandssykehuset fikk felles røntgenjournal og bildearkiv. Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset fulgte etter og høsten 2016 ble også Universitetssykehuset Nord-Norge innlemmet i en felles radiologiløsning.  

Felles radiologiløsning i landsdelen gjør at helsepersonell får enklere tilgang til pasientens historikk. De slipper blant annet å bruke unødvendig tid på å sende journalnotater og bilder mellom landsdelens røntgenavdelinger, noe som er både tidsbesparende og bidrar til økt pasientsikkerhet.

Enhetlige løsninger

Helse Nords mål med radiologiprosjektet var å sørge for en mer enhetlig bruk og utnyttelse av røntgenjournalen Sectra RIS og bildearkivet Sectra PACS. Som et steg i den retningen ble radiologisystemene innenfor hvert helseforetak slått sammen. Prosjektet fordret et utstrakt samarbeid i og mellom helsepersonell i de fire helseforetakene og radiologisystemene for gjennomgang og konsolidering av ulike prosedyrer.  

Løft for radiologisamarbeidet 

Den nye radiologiløsningen er og blir et stort løft for samarbeidet mellom de elleve røntgenavdelingene i Nord-Norge. Før innføringen var det flere ulike systmer for røntgenjournaler og bildearkiv ved røntgenadelingene i landsdelen, noe som førte til lite regionalt samarbeid og ulike arbeidsrutiner.


 

FRA DETTE: Tidligere hadde de elleve røntgenavdelingene i Nord-Norge ulike røntgensystemer - og ulike rutiner.

FRA DETTE: Tidligere hadde de elleve røntgenavdelingene i Nord-Norge ulike røntgensystemer - og ulike rutiner.


TIL DETTE: Fra 1. oktober 2016 får de elleve røntgenavdelingene i landsdelen én røntgenjournal og ett felles bildearkiv.

TIL DETTE: Fra 1. oktober 2016 får de elleve røntgenavdelingene i landsdelen én røntgenjournal og ett felles bildearkiv.

Fordelen med én røntgenjournal og ett bildearkiv for pasienter og helsepersonell

• Pasientens røntgenhistorikk samles på én plass

• Helsepersonell får enklere tilgang til pasientens historikk

• Trenger ikke sende journalnotater og bilder mellom røntgenavdelingene

• Mulighet til å tolke bilder uavhenging av sykehus

• Bedre oversikt over pasientens status i behandlingsforløpet

• Enklere forvaltning når man går fra en rekke ulike løsninger i helseregionen til én felles, regional løsning

• Viktig bidrag for bedre pasientsikkerhet

• Felles løsning generer mindre opplæring av personell som jobber ved flere av røntgenavdelingene i landsdelen

Medieomtale

Største revolusjonen innen helsetjenesten i nord på årevis. NRK Troms 06.11.2015​

Helgelandssykehuset først ut. Helgelendingen, 12.01.2015

Aktuelt om innføringen av felles radiologisystemer i nord

Fant du det du lette etter?