Akseptansetesten er utført: Snart klar for regional radiologiløsning ved Nordlandssykehuset

Lørdag 30. januar tar røntgenavdelingene ved sykehusene i Bodø, Vesterålen og Lofoten i bruk Helse Nords regionale radiologiløsning. Flere brikker skal på plass før løsningen lanseres.

Akseptansetesten ble nylig gjennomført av radiografer og teknologer fra Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset, Forvaltningssenter for radiologi (FSR), systemleverandøren Sectra, Helse Nord IKT og FIKS. Foto: Stian Dønland, Helse Nord IKT
 

Når Nordlandssykehuset neste lørdag tar i bruk den regionale radiologiløsningen, får de samtidig felles røntgenjournal og felles bildearkiv med Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset. 1. oktober i år tar også UNN i bruk løsningen og fra da blir røntgenbildene fra de elleve sykehusene i Nord-Norge samlet i et felles bildearkiv.

Opplæring av klinikere som rekvirerer røntgentjenester

Med felles radiologiløsning følger det endringer av velkjente rutiner for ansatte. Røntgenavdelingene ved Nordlandssykehuset vil blant annet få nye rutiner knyttet til rekvirering av røntgenundersøkelser og svarrutiner. I ukene før innføringen på Nordlandssykehuset har klinikere fått opplæring i bruk av den nye løsningen.

Testing av de funksjonelle løsningene

Før Nordlandsykehuset kan gå live med radiologiløsningen må imidlertid ”eksamen” bestås – dette skjer i form av en akseptansetest. Akseptansetesten skal garantere for kvaliteten på systemene som innføres. Testen ble nylig gjennomført av radiografer og teknologer fra Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset, Forvaltningssenter for radiologi (FSR), systemleverandøren Sectra, Helse Nord IKT og FIKS.

Under akseptansetesten ble alle de de funksjonelle løsningene til Sectra testet ut. Resultatet viste noen saker som trenger bedre koblinger mot registre som røntgensystemene kommuniserer med. Prosjektet anser at disse sakene blir løst før de tre røntgenavdelingene ved Nordlandssykehuset tar i bruk løsningen neste lørdag. 

Samarbeid på tvers

Den nye radiologiløsningen vil på sikt gi flere felles rutiner, mindre byråkrati og mer lik behandling av pasienter, uansett hvor i landsdelen pasientene bor. Felles radiologiløsning skal også gjøre det enklere for radiografer, radiologer og helsesekretærer å arbeide på tvers av de ulike sykehus i landsdelen. 


Fakta om Helse Nords regionale radiologiløsning :

  • Helse Nord innfører regionalt RIS (røntgeninformasjonssystem) og PACS (arkiverings-, visnings- og kommunikasjonssystem for diagnostiske bilder) fra leverandøren Sectra. Felles radiologisystemer er et ledd i Helse Nords arbeid med å utvikle og innføre felles kliniske systemer ved helseforetakene i Nord-Norge.
  • Helgelandssykehuset var det første helseforetaket i landsdelen som tok i bruk den nye radiografiløsningen vinteren 2015. Finnmarkssykehuset fulgte etter i mai samme år. Nå står Nordlandssykehuset for tur, før UNN følger etter med innføring i oktober 2016.
  • Helsepersonell over hele landsdelen skal jobbe etter felles rutiner og i felles systemer.
  • Kompetanse utnyttes bedre, det blir enklere å analysere og sammenlikne praksis.
  • Store besparelser på brukerstøtte og vedlikehold.
  • Det skal innføres sms-varsling i forkant av røntgenundersøkelser.
  • Helse Nord FIKS har det overordnede ansvaret for innføringen av felles radiologisystemer ved helseforetakene i Nord-Norge.