Avviksmelding fra UNN etter opplæring i Sectra RIS og PACS

Før innføringen av Helse Nords regionale radiologiløsning ved UNN 1. oktober 2016, ble det gjennomført opplæring i bruk av Sectra RIS og PACS for røntgenpersonell ved foretaket. Helse Nord FIKS har i etterkant mottatt avviksmeldinger fra to medarbeidere som deltok på opplæringen. Avviket gikk på at det lå reelle, personidentifiserbare data i opplæringssystemet. Programleder i FIKS, Bengt Flygel Nilsfors forsikrer om at nødvendige tiltak er iverksatt. Avvikene ble lukket 26. september.
Brukermanualer Sectra RIS og PACS
Opplæring i bruk av Helse Nords regionale radiologiløsning. Foto: Helse Nord FIKS
Helse Nord FIKS forsikrer om at ingen data er på avveie. Det er viktig å presisere at det under opplæringen kun var autorisert personell ved UNN som ved en feil har hatt uautorisert tilgang til data.

– Det er bra at våre medarbeidere har fanget opp dette avviket, og ikke minst at de umiddelbart meldte fra om dette til klinikkledelsen, sier programleder Bengt Flygel Nilsfors ved Helse Nord FIKS. – Vi tok umiddelbart affære og iverksatte tiltak for å begrense videre avvik. Blant annet har den aktuelle kursbasen blitt stengt for all brukerinnlogging, og vil bli slettet og erstattet av et nytt, kvalitetssikret opplæringsmiljø. Avviket og iverksatte tiltak er også meldt til Datatilsynet.