Ber om hjelp og tålmodighet fra røntgenpasienter

I løpet av høsten vil Universitetssykehuset Nord-Norge ta i bruk et nytt røntgensystem som vil bedre samhandling mellom sykehusene i Helse Nord. Før den tid ber sykehuset om forståelse fra pasientene for at ventetidene vil øke.

Oppfordring til pasienter og fastleger knyttet til henvisninger de nærmeste månedene. Kapasiteten ved UNN vil være begrenset. Foto: Per-Christian Johansen, UNN