Disse skal bli eksperter i DIPS

Nærmere 190 superbrukere ved Nordlandssykehuset er klare til å ta fatt på opplæring i ny bruk og rutiner i elektronisk pasientjournal (DIPS). Åse Jin, Hanne, Øystein og Lars i Vesterålen er noen av våre kommende DIPS-eksperter.

Åse Jin, Hanne, Øystein og Lars er klare til å bli superbrukere i DIPS i Vesterålen. Foto: Solfrid Kallbekken, Helse Nord FIKS

I forbindelse med at bruken av DIPS får nye rutiner fra og med 16. november, skal alle journalbrukere ved Nordlandssykehuset ha opplæring i dette. For å få dette gjennomført, skal først 190 superbrukere bli eksperter den nye DIPS-bruken. Etterpå skal superbrukerne lære opp sine kollegaer i de ulike klinikkene, avdelingene og enhetene.

Som mange av dere allerede kjenner til, er bakgrunnen for dette HOS-prosjektet som foregår i Nordlandssykehuset.

HOS er forkortelsen for harmonisering, optimalisering og sammenslåing av følgende tre DIPS-systemer:

• Elektronisk pasientjournal (EPJ)
• Pasientadministrasjon (PAS)
• Laboratorieinformasjonssystemer (LAB)

Nå har deler av prosjektledelsen i Nordlandssykehuset holdt informasjonsmøter for superbrukerne i Vesterålen, Lofoten og Bodø. Her fikk de presentasjoner av hva som skal skje i høst og hva som forventes av dem. Det var så å si fullt oppmøte alle tre stedene, noe prosjektleder Vidar Øyen og opplæringskoordinator Kari Saksenvik er svært fornøyde med.

Opplæringen av superbrukerne vil foregå i uke 37, 38 og 39. Det vil si at de første setter seg på skolebenken mandag 7. september.

Temaene er:

• Pasientadministrative prosedyrer
• Organisasjon
• Tilgangsstyring
• Arbeidsflyt
• Journal
• Lab for klinisk personell
• Lab for lab personell
• Økonomi
• Rapportering

De fem øverste temaene berører alle.

Superbrukerne vil ha opplæring av sine kollegaer i ukene 43 - 46.