Drømmen om én journal – og hvit jul

Vi er ved veis ende på en lang og relativt humpete vei, der endestasjonen heter ”én journal i nord” – vil noen si. Andre vil si at det er nå vi tar fatt på reisen. Og da er det ikke reisen til julestjernen vi snakker om.

Julelunsj og julebord, juletrefest, gløggfest, adventskalender, Lucia-tog, julehandel, julesokk, juletre og julegaver… Det er ikke tvil om at desember er en hektisk måned, for vår del både jobbmessig og privat med en lang rekke juleforberedelser på agendaen. Vi tar oss likevel tida til å oppsummere fem år med FIKS-programmet på agendaen, en prosjektperiode som ofte har vært langt mer hektisk enn de aktuelle desemberdagene.

Fem år

FIKS-programmet i Helse Nord hadde sin formelle oppstart i 2011. Etter fem år med hektisk prosjektarbeid begynner det å gå opp for oss hva det egentlig er vi har vært med på. Et enormt arbeid er nedlagt. Et arbeid som har medført store endringer for sykehusansatte – vi kan ikke påstå at det for alle har vært til det bedre, men endringene er likevel høyst nødvendige. Regionalisering er veien å gå uansett om vi vil eller ikke – for etter hvert kommer det også en milepæl som heter ”én innbygger, én journal”. Den har vi nå forberedt grunnmuren til.

Tryggere for pasienten

Også sykehuspasienten i Nord-Norge berøres av omleggingen til felles kliniske systemer i Helse Nord – uten at pasienten nok bruker store deler av dagen til å fundere på det. De fleste pasienter har sikkert knapt nok lagt merke til at noe er endret når de entrer sykehuset på vei til utredning eller behandling. Pasienten har nemlig forutsatt at sykehuspersonell også tidligere har hatt full oversikt over pasienthistorikken og det som har vært nedtegnet i journalen. Nå som FIKS-programmet er i mål med sitt mandat, er det nettopp dette som er den store gevinsten med at vi har fått på plass én journal i nord. Det har vi allerede sett gode eksempler på.

En enorm innsats – og frustrasjon

Likevel skal vi ikke juble. Ikke enda. For selv om vi er i mål med vårt mandat, er det først nå reisen starter. Å få sykehuspersonell til å ta i bruk nye, regionale rutiner og (for noen) flunkende nye journalsystemer er ikke gjort over natta. Det vi har oppnådd har dessuten ikke skjedd uten kamp. Det har ikke vært uten diskusjoner. Det har ikke vært uten frustrasjon for sykehusansatte som har måttet endre på innarbeide rutiner. Og ikke minst så har det vært en krevende prosess ressursmessig – vi hadde ikke kunnet gjøre denne jobben uten å få med de nødvendige ressursene fra sykehusene som vi hadde behov for for å gjøre en tilfredsstillende jobb. Vi er dypt takknemlig for den enorme innsatsen som er nedlagt av de mange involverte.

Mange involverte

Listen over involverte er lang. Alt fra prosjektledere regionalt, prosjekt- og teamledere lokalt i helseforetakene til medlemmer av en rekke styringsgrupper – vi snakker om hele ni prosjekter her. Det har vært deltakere i arbeidsgrupper i sving, løsningsarkitekter, tekniske koordinatorer, regionale og lokale testressurser, samt konvertører som har flyttet enorme mengder pasientdata fra gamle, lokale sykehusdatabaser til én ny regional database for hele helseregionen. Primærhelsetjenesten har også vært involvert i arbeidet, der fastleger har deltatt på opplæring og ikke minst bidratt i forbindelse med oppkobling av legekontorene i landsdelen opp mot sykehuslaboratoriene i hele helseregionen. Ressurser fra systemleverandørene av de felles kliniske systemene vi har innført kommer man ikke utenom, og da kommer man heller ikke utenom bistand fra jurister som har sikret at forpliktelser følges opp som avtalt. Sist, men ikke minst: Vi har hatt behov for bistand fra et helt korps av superbrukere, superbrukerkoordinatorer, opplæringskoordinatorer både regionalt og lokalt, brukerstøtte- og kommunikasjonsressurser. Spørsmålene etter innføring har vært mange, og etterarbeidet skal ikke undervurderes.

Et viktig bidrag

Til de av dere som har vært en del av dette store apparatet: Vi håper dere skjønner for en viktig jobb dere har gjort! Arbeidet som er nedlagt har blant annet bidratt til at Helse Nord var først ute av de fire helseregionene i Norge – og blant de første i verden – med å tilby pasientene tilgang til sin sykehusjournal på nett. Tjenesten ”Min pasientjournal” hadde ikke sett dagens lys uten at Helse Nord FIKS hadde fått på plass grunnmuren, der all pasientdata i helseregionen har blitt samlet på én plass. Og det er vi stolte over!

Nå står jula for døra, og et nytt år med nye muligheter. Uansett hva du skal gjøre videre: unn deg en velfortjent juleferie for å lade batteriene. Det skal vi! Så krysser vi fingrene for at snøfnuggene snart faller over landsdelen – vi ønsker oss en hvit og fredelig jul.

Det er litt vemodig å si det, for dette blir siste gang fra Helse Nord FIKS:

God jul og godt nyttår!