Felles radiologisystemer og felles rutiner om knappe fem måneder!

Endelig er vi i gang! Superbrukerne innen radiologi fra Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset, UNN og Finnmarkssykehuset møttes forrige uke i Tromsø. Møtet utgjorde startskuddet for innføringen av felles røntgenjournal, felles bildearkiv og ikke minst felles rutiner for radiologiavdelingene ved de nord-norske sykehusene.

Teamlederne Kirsti Kristiansen (Helgelandssykehuset), Øyvind Broback (Helse Nord IKT) og Ingunn Skjervold (Helse Nord FIKS) er fast bestemte på at "dette skal vi få til"! :)

Helgelandssykehuset er først ut – de tre lokalsykehusene i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen er de første i landsdelen til å ta i bruk regionalt RIS (røntgeninformasjonssystem) og PACS (arkiverings-, visnings- og kommunikasjonssystem for diagnostiske bilder). Månedene frem mot innføringen i februar er imidlertid fullspekket av arbeidsoppgaver der superbrukere fra samtlige helseforetak i regionen er involvert.

Superbrukernes viktige rolle
– De 30 superbrukerne vil få en svært sentral rolle ved innføringen av felles fagsystemer innen radiologi, sier radiograf Kirsti Kristiansen ved Helgelandssykehuset. Kirsti er team- og applikasjonsleder, og er den som har hovedansvar for å følge opp superbrukerne i tida fremover.

Felles systembruk og rutiner
Gjennom radiologiprosjektet i FIKS er det utarbeidet rutiner for bruk av den nye røntgenjournalen som vil gjøre seg gjeldende for samtlige helseforetak i regionen. De regionale rutinene som følger med i kjølvannet av systeminnføringen vil konkretiseres i form av brukermanualer med detaljerte beskrivelser av den nye arbeidsflyten. Utarbeidelsen av brukermanualene er en av de viktigste oppgavene til superbrukerne i tida fremover – det er satt av 5 uker til denne jobben.

Skal man få til felles, regional systembruk i Helse Nord, må også systemoppsett og -innstillinger både regionalt og lokalt sammenstilles slik at pc’er fungerer som planlagt og i henhold til den arbeidsflyten som er bestemt i prosjektet. For å gjøre denne konfigureringsjobben trengs det ressurser fra de ulike radiologimiljøene som har god forståelse for systemoppsett og lokale forhold ved de ulike sykehusene i regionen. Også dette er en jobb for superbrukerne.

Omfattende opplæring
Superbrukerne vil etter hvert også få en svært viktig rolle som kontaktpunkt for kollegaer ved ”sitt” lokalsykehus. De skal være rustet til å svare på alt av spørsmål rundt opplæring, feilsituasjoner, ytelse, endringsønsker og andre henvendelser knyttet til de nye fagsystemene. For å håndtere denne oppgaven på en god måte skal superbrukerne gjennomgå et omfattende opplæringsprogram i regi av leverandøren Sectra, der målet er å få inngående kompetanse på systemoppsett og bruk av de nye, felles radiologisystemene som innføres i regionen.

Klar som et egg!
Radiograf Steinar Hanssen ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen, som er lokal testansvarlig for RIS- og PACS-migrering, har vært med i radiologiprosjektet siden forprosjektet i 2013. – Det har vært en lang prosess med mange tekniske utfordringer, sier Steinar. Nå ser han frem til å kunne huke av punkt for punkt på en lang liste med oppgaver som skal håndteres før man kan trykke på startknappen for de nye radiologisystemene. Selv sier han at han ”er gira etter å komme i gang”. For Helgelandssykehuset sin del er den gyldne datoen på kalenderen 7.februar 2015.

Vi ser frem til å kunne bidra til en bedre arbeidshverdag for radiologer, radiografer og andre brukere av fagsystemene innen radiologi i landsdelen.