Om én uke har vi én røntgenløsning i nord!

Felles røntgenbildearkiv for 11 sykehus - men hvordan bruker man det?

Røntgenpersonell ved UNN har i løpet av en tre ukersperiode i september i tur og orden fått opplæring i bruk av den regionale radiologiløsningen som innføres i høst. Radiologer og klinikere fra Tromsø, Harstad og Narvik fikk denne uka viktig lærdom om det nye arbeidsverktøyet som tas i bruk 1. oktober.

Radiolog Laila Arvola ved Angio, UNN Tromsø
OPPLÆRING: Laila Arvola (Angio, UNN Tromsø) var en av de mange radiologene som denne uka har vært på opplæring i bruk av den regionale radiologiløsningen som innføres ved UNN 1. oktober. Bilder/data på pc-skjermer er fra testpasienter (anonymiserte data).
For Helse Nord som helhet utgjør innføringen av den regionale røntgenjournalen (RIS) og det felles bildearkivet (PACS) en stor milepæl: de to røntgensystemene som leveres av Sectra vil fra 1. oktober være i bruk ved samtlige elleve sykehus i Nord-Norge.

Det har de siste ukene blitt kjørt en rekke kurs i bruk av den nye løsningen som er under innføring ved tre røntgenavdelinger ved UNN. Både sykehusenes egne superbrukere og representanter fra systemleverandøren har vært en viktig del av det omfattende opplæringsopplegget. Denne uka var det tid for å innta skolebenken for radiologene ved foretaket.

God erfaring fra røntgenavdelinger som har tatt i bruk Sectra-løsningen

En av foredragsholderne, Ingrid Bjørkmo jobber selv som LIS-lege innen radiologi ved UNN Tromsø, og har god erfaring med bruk av røntgenløsningen fra sin tidligere jobb ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Bjørkmo var også med på innføringen av Sectra RIS og PACS ved de tre røntgenavdelingene på Helgeland i februar 2015, og satt i tillegg i prosjektgruppa for innføringen av felles vaktordning for radiologer. Vaktordningen ble etablert som et samarbeid mellom Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset rett etter at sistnevnte foretak tok i bruk den regionale løsningen i februar i år – et godt eksempel på gevinsten av felles radiologiløsning i helseregionen.

– ​Tilbakemeldingene fra radiologene ved UNN så langt er blant annet at de er spente på hvordan overgangen til ny løsning blir i praksis – med den nye røntgenjournalen som innføres blir det nødvendigvis en god del ny funksjonalitet å sette seg inn i. Samtidig er det ikke til å legge skjul på at det kan være krevende å lære seg noe nytt i en allerede travel hverdag, konkluderer foredragsholderen etter endt opplæring.​


ERFARING MED SECTRA: Ingrid Bjørkmo - foredragsholder og LIS-lege innen radiologi ved UNN Tromsø - har god erfaring med bruk av Sectra fra Helgelandssykehuset, der hun bl.a. deltok i innføringen av den regionale løsningen i februar 2015.

Stor gevinst med deling av journalnotater og bilder med andre sykehus i regionen

På opplæringen en knapp uke før selve innføringen deltok blant annet radiolog Kjetil Andreassen ved UNN Tromsø.

– Det blir som å ta i bruk en ny bil, oppsummerer radiologen etter en hel dag med opplæring i bruk av den nye røntgenjournalen. Samtidig har han klare forventninger om at det blir bra når de først kommer igang, og får systemer og rutiner opp og gå.

Radiolog Laila Arvola ved Angio i Tromsø sier seg forsåvidt fornøyd med det nåværende bildearkivet (IMPAX) som er i bruk ved UNN. Samtidig ser hun helt klart fordelene med å få en felles tilgang til bilder i helseregionen: at radiologer og klinikere kan se på røntgenbilder uansett hvor hun eller han befinner seg i Helse Nord blir et stort løft for helseregionen.


FELLES RADIOLOGILØSNING FOR 11 SYKEHUS: Det er utarbeidet regionale brukermanualer for bruk av Sectra RIS og PACS, fordelt på ulike yrkesgrupper.


ET REGIONALT ARBEID VED VEIS ENDE: Innføringen av Helse Nords regionale radiologiløsning startet i februar 2015 da Helgelandssykehuset som første foretak i helseregionen fikk felles røntgenjournal og bildearkiv. Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset har siden da tatt i bruk samme løsning, og i oktober 2016 blir også Universitetssykehuset Nord-Norge en del av den felles radiologiløsningen. FIKS-programmet i Helse Nord har et overordnet ansvar for innføringen av én felles røntgenjournal og ett bildearkiv for de elleve sykehusene i Helse Nord. Forvaltningssenter radiologi (FSR) har ansvaret for videre forvalting av løsningen.


Mer om innføringen av felles radiologiløsning for 11 sykehus:

- Om prosjektet: Én røntgenjournal og ett bildearkiv i Helse Nord