Første legekontor i Nord-Norge bestiller blodprøveanalyser elektronisk med ny, regional løsning

Som første legekontor i landsdelen ble Legetorget i Svolvær nylig koblet opp mot Nordlandssykehuset med sitt journalsystem Plenario. Når fastlegene nå kan bestille blodprøveanalyser og andre laboratorietjenester elektronisk fra spesialisthelsetjenesten, innebærer det at omfattende papirvelde snart er en saga blott - og ikke minst at pasienten får raskere svar på prøven.

Til tross for at den elektroniske utviklingen i Norge er kommet langt, preges sykehuslaboratoriene fortsatt av et omfattende papirvelde. Når legekontorene sender blod- og urinprøver til laboratoriene for analyse, følger det en lang rekke manuelle rutiner med bestillingen. Selv om skjemaene som følger prøven er utfylt via en datamaskin på legekontoret, må opplysningene skrives inn på nytt når de kommer til laboratoriet. I prøvemottaket ved Nordlandssykehuset Bodø mottar de mellom 1.000 og 1.500 prøver hver dag. Dette innebærer mye manuelt arbeid - både for fastlegen og for laboratoriene ved sykehuset.

 

Fordeler for fastlegen

Med Helse Nords nye løsning vil legekontorene i ett og samme system få langt bedre oversikt over bestilte prøver og prøvesvar fra sykehuset enn de har i dag. Når helsepersonell ved legekontorene nå får veiledning i prøvetaking og prøvemengde gjennom enkel tilgang til laboratoriehåndboken i selve bestillingsverktøyet, betyr det også bedre kvalitetssikring og store tidsbesparelser. I tillegg blir sikkerheten langt bedre ved at det blir færre muligheter for feil: med elektronisk rekvirering ligger alle nødvendige opplysninger i den elektroniske meldingen og risikoen for feilmerking, feil prøvetaking og feil opplysninger om rekvisisjonen reduseres til et minimum.

Fordeler for pasienten

Mindre tidsbruk på manuell registrering er til syvende og sist en gladmelding for pasienten, som vil få raskere svar på prøver som er tatt hos fastlegen.

Bedre kommunikasjon mellom legekontor og sykehus er også en fordel for pasienten ved eventuelle senere innleggelser, sier prosjektleder Majbrit Kragh i Helse Nord FIKS.

– Vi håper derfor at alle legekontorer i Nord-Norge vil ta i bruk Helse Nords løsning etter hvert som den tilgjengeliggjøres i hele landsdelen. Bedre kommunikasjon mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten har lenge vært etterlyst, så dette utgjør en stor milepæl for Helse Nord, men også for fastlegene og pasientene i landsdelen.

Snart tilgjengelig i hele Nord-Norge

Helse Nords løsning for elektronisk rekvirering ble 12. februar tatt i bruk av Legetorget i Svolvær, som bestiller laboratorietjenester fra Nordlandssykehuset Bodø. Legetorget bruker journalssystemet Plenario. I løpet av de kommende ukene vil legekontorer rundt Nordlandssykehuset med journalsystemene WinMed2 og WinMed3 også ta i bruk den regionale løsningen. Når man har luket ut eventuelle feil i løsningen, begynner arbeidet rundt Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Her vil man i første omgang starte med noen utvalgte legekontorer for å verifisere løsningen rundt UNN, før løsningen breddes ut videre i hele landsdelen.