Fra FIKS til ny seksjon i Helse Nord IKT

Testregimeprosjektet, som tidligere var en del av FIKS, er nå blitt en egen seksjon i Helse Nord IKT.
Stian Halvorsen, seksjonsleder Test
NY SEKSJON I HELSE NORD IKT: Seksjonsleder Stian Halvorsen tar med seg testlederne Trine Krogstad, Kari Krogstad, Steffen Bærø, Stian Dønland og Inger-Anne Henriksen over til Helse Nord IKT. Foto: Elin VInje Jenssen, Helse Nord FIKS

Testseksjonen så dagens lys i Helse Nord IKT den 1. april i år. Seksjonen er underlagt Avdeling for tjenesteproduksjon og består av seks ansatte, fem testledere og seksjonsleder Stian Halvorsen. I første omgang er testseksjonen konstituert som egen seksjon ut året.

Utviklet testrammeverk

Det var FIKS som startet testprosjektet sommeren 2013 fordi det var behov for å etablere et regionalt testrammeverk for IKT-systemer ved helseforetakene i Nord-Norge. Bakgrunnen var at det manglet en felles strategi for testing i forbindelse med systeminnføringer og oppgraderinger. Hovedleveransen til FIKS ble derfor å etablere én regional standard for hvordan testing i Helse Nord skulle utføres. Standarden skulle konkretiseres i form av et testrammeverk som var gjeldende for samtlige helseforetak i regionen.

Sikre kvalitet på endringer og nyinstallasjoner

Nå er første versjon av rammeverket på plass og den 1. januar i år ble testregimeprosjektet videreført fra FIKS til en permanent tjeneste i Helse Nord IKT.

Seksjonsleder Stian Halvorsen er sammen med de fem testlederne klare for å utføre testing i ulike prosjekter i regi av Helse Nord IKT.

Prosjektet ser fram til å etablere test som en tjeneste i Helse Nord og bidra til nødvendig kvalitet på endringer og nyinstallasjoner, i tillegg til feilsøking, sier Halvorsen.

 

TESTRAMMEVERKET: Seksjonsleder Stian Halvorsen viser frem testrammeverket som testlederne utviklet mens de var en del av FIKS-programmet i Helse Nord. Foto: Elin Vinje Jenssen, Helse Nord FIKS


 

Mer om testing av IKT-systemer i Helse Nord