Gratulerer med én felles journal ved Helgelandssykehuset!

- En merkedag for Helgelandssykehuset og et viktig skritt i retning av enda bedre pasientsikkerhet, mener prosjektleder Skule Stormdalshei og administrerende direktør Per Martin Knutsen. I dag innfører Helgelandssykehuset felles pasientjournal for alle tre sykehusenhetene.

29. februar har lenge vært en milepæl. Nå er vi der - takk til alle som har stått på for at vi skulle få dette i havn, sier prosjektleder Skule Stormdalshei og administrerende direktør Per Martin Knutsen.

Fra og med mandag 29. februar får pasienter ved Helgelandssykehuset én felles journal som inneholder alle relevante opplysninger om pasientens behandlingsforløp, uavhengig av hvilket sykehus vedkommende har vært innom for utredning eller behandling. Samtidig får helsepersonell tilgang til viktig og oppdatert pasientinformasjon på tvers av sykehusenhetene. Det sikrer informasjonsflyten mellom avdelinger og enheter, øker mobiliteten og reduserer risikoen for uønskede hendelser. På sikt gir det muligheter for økt samhandling, bedre ressurssutnyttelse og kortere ventetid i sykehusene.

I drift fra kl. 07.00

- Nå er vi i mål med den tekniske omleggingen, og fra klokken 07.00 i dag møter alt av helsepersonell et endret journalsystem, med prosedyrer som inneværende år tas i bruk i hele helseregionen. Nordlandssykehuset har vært gjennom samme omlegging før oss - erfaringene derfra viser at vi må forvente noen skjær i sjøen, men vi har et solid korps med superbrukere som står klart til å hjelpe kollegaer ute i avdelingene hvis de møter på utfordringer i journalsystemet. Pasientene vil forhåpentligvis ikke merke noe til omleggingen, men vi må ta et lite forbehold om eventuelle forsinkelser, opplyser Skule Stormdalshei.

1.200 medarbeidere på skolebenken

Stormdalshei har vært med på å organisere opplæring for drøyt 1.200 ansatte i Helgelandssykehuset, og berømmer samtlige for innsatsen de har vist. Det gjør også administrerende direktør Per Martin Knutsen. - Det foregår en IKT-revolusjon i helsevesenet, og Helse Nord ligger helt i tet. Sammen med andre, viktige informasjonssystemer og digitale løsninger gjør vi det enklere og sikrere å være pasient. Pasienten får økt innsyn og medbestemmelse i egen behandling, det er en fordel både for den enkelte og for helsevesenet, mener han.