Henter ut gevinsten av regionale IKT-løsninger

Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset starter felles vaktordning for radiologi på Helgeland mandag 7. mars. – Dette er et pionerarbeid; nå ser vi virkelig nytten av de nye IKT-løsningene, sier prosjektleder og fagsjef i Helse Nord, Randi Brendberg.

FELLES VAKTORDNING Etter klokken 18.00 overtar radiologer i Bodø vakta i Helgelandssykehuset. Samarbeidet er mulig takket være nye kliniske IKT-systemer. Foto: Sectra

Felles vaktordning for radiologi mellom Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset er den første organisatoriske løsningen som bygger på felles SECTRA. Røntgensystemet gjør det mulig for radiologer å samarbeide tett, selv om de geografisk sitter spredt.

Enkelt å dele informasjon

SECTRA oppfyller alle krav til skriftlig dokumentasjon og det er enkelt å dele bilder mellom de ulike røntgenavdelingene. Selv om radiologen fysisk befinner seg i Bodø er det som om man jobber på samme avdeling, sier Brendberg.

Hun er svært godt fornøyd med at den nye vaktordningen nå er på plass, og tror samordningen internt på Helgeland og opp mot Nordlandssykehuset vil være til det beste både for pasienter og ansatte. I praksis betyr samarbeidet at Helgelandssykehusets egne radiologer går i vakt etter ordinær arbeidstid og fram til kl. 18.00 i ukedagene, samt deler av helg. Etter klokken 18.00 overtar radiologene ved Nordlandssykehuset.

Pionerarbeid

–  Det er flott at vi nå har fått på plass en felles vaktordning for radiologien. Det viser betydninga av nye, kliniske IKT-systemer og kan fungere som modell for andre samarbeidsprosjekter. Randi Brendberg har vært en nøkkelperson i prosjektet, og fortjener honnør for at vi har kommet vel i havn, sier medisinsk direktør ved Helgelandssykehuset, Fred Mürer.