Hvordan unngå fristbrudd? I dag innføres 22 felles ventelisteprosedyrer i Helse Nord

Etter vel gjennomført 17.mai, feirer vi i dag en viktig milepæl på veien frem mot én pasientjournal: innføringen av felles prosedyrer i Helse Nord! Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset får i dag felles ventelisteprosedyrer.

19. mai innføres 22 regionale ventelisteprosedyrer i Helse Nord. Illustrasjonsfoto: Colorbox.no

​Ifølge loven skal alle pasienter som har rett til prioritert helsehjelp ha fastsatt en dato for oppstart av behandling. Frem til nå har det imidlertid ikke vært noen felles, regionale prosedyrer i Helse Nord på hvordan helsepersonell skal sørge for at den nord-norske pasienten får behandling innen den fastsatte fristen. Dette er det noe av det man ønsker å oppnå med de nye prosedyrene som i dag innføres ved helseforetakene i Nord-Norge.

Hele 22 prosedyrer – 11 pasientadministrative rutiner og 11 kontrollskjemaer – innføres offisielt ved de fire helseforetakene i regionen etter mer enn to år med ”forhandlinger” i regi av HOS-prosjektet i Helse Nord FIKS for å komme frem til beste praksis.

Med innføringen av de nye ventelisteprosedyrene har vi et mål om at det skal bli tryggere for pasienten, sier regional prosjektleder for HOS-prosjektet i FIKS, Ann-Britt Nilsen.

Fristbrudd oppstår når helsehjelpen er startet etter den oppsatte fristen. For pasienter med de mest alvorlige sykdomstilstandene kan fristbrudd skape mye frustrasjon – og i ytterste konsekvens kan det få store følger for det videre sykdomsforløpet. Ifølge Norsk Pasientregister har det vært en betydelig nedgang i andel registrerte fristbrudd fra 2009 til 2013.

Likevel har det dessverre vært flere alvorlige saker knyttet til ventelistehåndtering i senere år, og det må vi gjøre alt som står i vår makt for å forhindre, sier Nilsen.

Den regionale prosjektlederen oppfordrer derfor foretakene til å være tro mot de regionale prosedyrene som man nå starter innføringen av i Helse Nord.

De felles prosedyrene sikrer kvalitet i pasientbehandlingen og legger til rette for gode pasientforløp innenfor og mellom helseforetakene i regionen.