Innføring av én journal 2015-16: Nordlandssykehuset først ut

I løpet av det kommende året innføres det foretaksvis én felles journal og felles rutiner: først ut er Nordlandssykehuset i midten av oktober. Femti sentrale prosjektressurser satt derfor på skolebenken 7. og 8. mai for å sette seg inn i det neste årets store begivenheter på journalsiden.

De fire lokale prosjektlederne av én journal i hvert sitt foretak er fra venstre Line Nilsen (Finnmarkssykehuset), Vidar Øyen (Nordlandssykehuset), Gyda Alvarstein (UNN) og Skule Stormdalshei (Helgelandssykehuset). Foto: Solfrid Kallbekken, FIKS         

- Nordlandssykehuset er først ut når innføringen starter i høst, da får 2.800 journalbrukere ved de tre sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen lik journalbruk og like rutiner. I midten av oktober 2015 braker det løs. Større trygghet for pasienten er det primære målet med endringsprosessen vi har foran oss, sier regional prosjektleder Ann-Britt Nilssen i Helse Nord FIKS.

Fire lokale prosjektledere - DIPS Lab: May Kristoffersen (Finnmarkssykehuset), Anne Lise Mohus (Nordlandssykehuset), May Sissel Hansen (UNN) og Tone Merete Vårli (Helgelandssykehuset).

Sentrale prosjektressurser på skolebenken

I den anledning satt hele 50 prosjektressurser fra Hammerfest i nord til Mosjøen i sør på skolebenken i Bodø 7. og 8.mai, der målet var å oppnå en felles forståelse for hva som skal skje når vi til høsten starter innføringen av én journal ved de respektive helseforetakene i nord. Arbeidet er allerede godt i gang ved Nordlandssykehuset, der man blant annet forbereder et omfattende opplæringsopplegg i forkant av innføringen. Deretter følger Helgelandssykehuset, Finnmarkssykehuset og UNN etter som perler på en snor.

4 opplæringskoordinatorer som spiller en sentral rolle ved innføring av én journal: Kari Saksenvik (Nordlandssykehuset), Espen Sørensen (Helgelandssykehuset), Edel Aas (UNN) og Bente Johanson (Finnmarkssykehuset).

Felles journal, systembruk, rutiner - og felles forvaltning

Eierdirektør Hilde Rolandsen innledet samlingen i Bodø med å si noe om arbeidet som gjøres rundt forvaltningen av den felles journalen, dette arbeidet pågår fortsatt for fullt. For øvrig var endringer i journalbruk, arbeidsflyt og brukertilganger, i tillegg til opplæring og brukerstøtte noen av de mange temaene som stod på agendaen. På den to dagers samlingen deltok prosjektressurser fra sykehusene, FIKS-programmet, Helse Nord IKT og systemleverandøren av EPJ-systemet DIPS. Deltakerne har alle en svært sentral rolle ved innføringen av én journal innenfor sitt helseforetak.

Og med dette er nedtellingen til én journal i nord – uansett kor du bor – offisielt i gang!