Kurset i ny standard for IT-testing

Testledere i Helse Nord ble nylig kurset i ny standard for testing av IT-systemer. Kunnskapen er nyttig i forhold testing av datasystemer ved sykehusene i regionen.

Målgruppen til kurset var folk som arbeider med softwareutvikling, enten man er tester, testleder, prosjektleder, prosjekteier eller utvikler. Foto: Trine Krogstad, Helse Nord IKT

Testlederne Kari Krogstad og Trine Krogstad fra testseksjonen hos Helse Nord IKT (tidligere testregimeprosjektet hos FIKS) har nylig gjennomført kurs i ISO-standarden, Test process ISO 29119.

Nyttig i forhold til eget testrammeverk

ISO 29119 er den nye internasjonale standarden innen softwaretesting og er etablert og godkjent av både ISO og IEEE, de internasjonale standardiseringsorganisasjonene.

Standarden regulerer både testprosessen, testteknikker, dokumentasjon, konsept og definisjoner.
Kari Krogstad (t.v.) og Trine Krogstad tok kurset i ISO 29119 som er den nye internasjonale standarden innen softwaretesting. Foto: Elin Vinje Jenssen, Helse Nord FIKS

Som en del av kurset ble deltakerne grundig testet i sine kunnskaper om teststandarden.

Det var et matnyttig kurs som jeg kunne relatere til vårt eget testrammeverk, hvordan vi kan gjøre det enda bedre, forteller Kari Krogstad.

Testrammeverket til Helse Nord er utviklet av testregimeprosjektet og er malen som skal følges når IT-systemer innføres og oppgraderes ved sykehusene i regionen. Rammeverket er et viktig verktøy for å redusere usikkerhet knyttet til kvaliteten på IT-systemene som settes i drift ved sykehusene.

Kurset ble ledet av en Nordens mest kjente eksperter innen test og testledelse, Steen Lerche-Jensen. Foto: Trine Krogstad, Helse Nord IKT 

Fikk praktiske råd

Kurset var myntet på folk som arbeider med softwareutvikling, enten man er tester, testleder, prosjektleder, prosjekteier eller utvikler, og ble holdt av en av Nordens fremste eksperter på test og testledelse, Steen Lerche-Jensen.

Lerche-Jensen er kjent for sine praktiske erfaringer som han baker inn i kursene han holder. Han har bred erfaring fra mange typer organisasjoner, både med tanke på utviklingsmetodikk og størrelse i prosjektene.

På kurset ble det lagt opp til øvelser og diskusjoner, med den hensikt at deltakerne kan ta i bruk kunnskapen straks de er tilbake på jobb.

 – Vi fikk konkrete råd om hvordan vi kan teste mer effektivt og oppdage flere feil på et tidlig stadium, sier Trine Krogstad.

Testseksjonen i Helse Nord skal styrkes ytterligere og søker nå etter flere kolleger. På bildet ser vi dagens stab ved testlederne Steffen Bærø (bak fra venstre), Stian Dønland, Trine Krogstad, foran fra venstre Kari Krogstad, seksjonsleder Stian Halvorsen og testleder Inger-Anne Henriksen. Foto: Elin Vinje Jenssen, Helse Nord FIKS

Laget standard for testing i Helse Nord

Testregimeprosjektet ble etablert i 2013 og satte straks i gang med å utvikle testrammeverket. Det regionale testrammeverket var et tiltrengt verktøy i Helse Nord. Tidligere fantes det ikke noen entydig strategi for testing i forbindelse med innføring og oppgradering av IT-systemer ved sykehusene, og de fire helseforetakene i landsdelen hadde ulike arbeidsmetoder for hvordan dette ble håndtert.

Høsten 2015 var grunnstrukturen til rammeverket på plass. I januar 2016 ble prosjektet konstituert som en egen seksjon i Helse Nord IKT, og per i dag består seksjonen av fem testledere i tillegg til seksjonsleder.

Testseksjonen skal nå utvides og søker etter flere testledere, i tillegg til en testkoordinator, les mer om de nye stillingene.

Relevante lenker

Om ISO 29119: http://www.softwaretestingstandard.org/

Mer om kurset:  http://www.scrum.as/academy.php?show=3&chapter=1

Fakta om Regional standard for testing av IKT-systemer​ i Helse Nord