Lørdag får Finnmarkssykehuset ny, felles radiologiløsning

Lørdag 30. mai får røntgenpersonell ved Finnmarkssykehuset en ny, felles radiologiløsning – snart har vi felles rutiner og felles systemer i hele Nord-Norge. – Et stort skritt i riktig retning, både for pasienter og for helsepersonell, sier radiolog Grete Norvang i Hammerfest.

Radiolog Grete Norvang ved sykehuset i Hammerfest gleder seg til at Finnmarkssykehuset skal få felles radiologiløsning – tross garanterte smerter i fødselen. Det er mange brikker som skal på plass når man skifter system, sier radiologen.

Arbeidsdagene ved røntgenavdelingene i Finnmark er preget av hektisk forventning. Enn så lenge behandles pasientene i tråd med velkjente rutiner, papirer flyttes og bilder sendes rundt til andre behandlingssteder når det er nødvendig. Radiolog Grete Norvang har satt en tykk, gul ring rundt 30.mai på kalenderen. Da starter en ny tidsregning for Norvang og hennes kollegaer.

Lik behandling

Med den nye løsningen får vi felles rutiner for alle som jobber med radiologi i Nord-Norge, felles bildearkiv, mindre byråkrati og lik behandling av alle pasienter, uansett hvor i landsdelen de bor. Det blir som å samle all røntgentrafikken inn på en rett, nyasfaltert vei og bort fra den svingete og humpete grusveien vi har kjørt på før, forklarer Norvang.

Et mer strømlinjeformet system skal forhindre feil og uønskede hendelser, og ressursene i helseregionen kan utnyttes langt bedre enn det som har vært tilfelle tidligere. Dette vil merkes spesielt for pasienter som er inne i ei lang behandling; nye leger som kommer til vil raskt og enkelt kunne sette seg inn i sykdomsforløpet ut fra røntgenundersøkelser som har blitt gjort tidligere. Felles rutiner og lik opplæring gjør det også enklere for radiografer eller radiologer å arbeide ved ulike sykehus.

Felles bildearkiv

Nå skal alle røntgenbilder som tas lastes direkte inn i et felles bildearkiv ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Det gjør det enklere å dele bildene med andre – ved behov kan en radiolog i Tromsø eller Hammerfest få tilgang til bilder tatt i Sandnessjøen. På den måten viskes geografien ut, og pasienten får lettere tilgang til ekspertise som sitter langt unna, sier Norvang.

Også tidligere har røntgenbilder blitt delt mellom de ulike behandlingsstedene, men måten det har skjedd på har vært tungvint og risikoen for feil underveis har vært større.

Våre pasienter blir ofte sendt til andre sykehus for videre behandling, og da må bildene følge med. Vi opplever fra tid til annen at noe går feil under bildeoverføringen, eller at pasienten kan bli sendt til et annet sykehus enn det som opprinnelig var tenkt. Da må ansatte gjerne rykke ut etter arbeidstid for å sette i gang ny bildeoverføring. Det slipper vi nå som bildene blir lastet direkte inn i det sentrale arkivet, sier Norvang.

Hun legger til at selv om bildene er tilgjengelig for langt flere, er de fortsatt underlagt streng tilgangskontroll.

Redusert kapasitet i oppstartperioden

Mye skal på plass i tida frem mot 30. mai, og også etter innføringen. Dette innebærer redusert kapasitet på samtlige røntgenavdelinger i Finnmark. Hastesaker, øyeblikkelig hjelp og kreftkontroller blir behandlet som vanlig, for andre pasienter kan det bli noe ventetid.

Det har vært noen hektiske måneder med mye tid til forberedelser, men vi gleder oss til å gå ”live” med den nye løsningen, avslutter Norvang.

Fakta

• Helse Nord innfører regionalt RIS (røntgeninformasjonssystem) og PACS (arkiverings-, visnings- og kommunikasjonssystem for diagnostiske bilder) fra leverandøren Sectra. Felles radiologisystemer er et ledd i Helse Nords arbeid med å utvikle og innføre felles kliniske systemer ved helseforetakene i Nord-Norge.
 
• Helsepersonell over hele landsdelen skal jobbe etter felles rutiner og i felles systemer. Dette betyr at pasienter sikres lik behandling uansett bo- og behandlingssted.
 
• Kompetanse utnyttes bedre, det blir enklere å analysere og sammenlikne praksis
 
• Store besparelser på brukerstøtte og vedlikehold
 
• Mindre papirarbeid frigir mer tid til pasienten
 
• Det skal innføres sms-varsling i forkant av røntgenundersøkelser
 
• Helgelandssykehuset var først ute med å ta i bruk den nye løsningen i februar 2015, Finnmarkssykehuset er nr. to i rekken i mai. Deretter tas Nordlandssykehuset og UNN med på laget.

Relaterte vedlegg

Altaposten 30.04.15: Stenger av røntgen i fbm innføring av nytt røntgensystem