Ny radiologiløsning for UNN

Når UNN får ny radiologiløsning i høst står et superbrukerkorps fra Røntgenavdelingen klar med fersk kunnskap om nyvinningen som de skal dele med sine kolleger. 

SKAL BLI SUPERBRUKERE Helsesekretærer, hjelpepleiere, radiografer og ledere fra røntgenavdelingen i Harstad, Narvik og Tromsø var nylig på kurs for å bli superbrukere av den nye radiologiløsningen. Foto: Elin Vinje Jenssen, FIKS

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er siste helseforetak som tar i bruk den nye radiologiløsningen som gir Helse Nord én felles røntgenjournal og ett felles bildearkiv.

Innføringen skjer 1. oktober og markerer samtidig startskuddet på et tettere samarbeid mellom de elleve røntgenavdelingene i Nord-Norge. Men før innføringen skal noen ansatte ved røntgenavdelingene i Harstad, Narvik og Tromsø bli superbrukere, som betyr at de får opplæring i løsningen som de så skal lære bort til sine kolleger.   

 

VED GODT MOT - Det tar tid å lære seg hvor vi skal klikke. Men når vi har lært det, blir det lettere, tror radiolog Rica Mortensen. Foto: Elin Vinje Jenssen, FIKS

Høstet erfaringer fra kolleger

Radiolog og superbruker Rica Mortensen ved Brystdiagnostisk senter var ved godt mot da hun ble kurset i løsningen. Hun stilte dog nokså forberedt siden hun nylig har besøkt kolleger ved Nordlandssykehuset for å se hvordan de bruker røntgenjournalen og bildearkivet. Nordlandssykehuset fikk felles radiologiløsning allerede i januar i år.

De jeg snakket med ved sykehuset i Bodø var fornøyde, og det er betryggende for oss som nå skal i gang med det samme, sier hun.

RADIOLOGER PÅ KURS Leverandøren Sectra kjører kurs i røntgenjournalen (RIS) og bildearkivet (PACS) i ukene før innføringen. Denne uka var det radiologene sin tur til å sitte på skolebenken. Foto: Elin Vinje Jenssen, FIKS

Kan dele journalnotater og bilder med andre sykehus

Når UNN innlemmes i samme radiologiløsningen som de andre sykehusene i landsdelen betyr det at all røntgenhistorikk om pasienten blir samlet på én plass. Videre kan klinikere se på røntgenbilder uansett hvor hun eller han befinner seg i Helse Nord.

Mortensen trekker spesielt frem muligheten til å dele journalnotater og bilder mellom røntgenavdelingene som et stort pluss.

 Vi får bedre oversikt over pasientens status i behandlingsforløpet  med felles systemer, noe som igjen kan slå positivt ut for pasientsikkerheten.

INNBLIKK I LØSNINGEN Seksjonslederne og radiografene Geir Ingebrigtsen (UNN Tromsø) og Hanne Ulstein (UNN Narvik) følger superbrukeropplæringen for å få innblikk i hvordan den nye løsningen fungerer. Foto: Elin Vinje Jenssen, FIKS  

Nytt system krever tid til opplæring  

Som erfaren journalbruker i DIPS er hun ekstra spent på hvordan synkroniseringen av DIPS, røntgenjournalen (RIS) og bildearkivet (PACS) vil fungere i praksis når de tar i bruk løsningen. Hun håper at alt klaffer. 

– Dersom synkroniseringen mellom de tre systemene virker som de skal så tror jeg dette blir bra, sier hun og medgir at det som er mest tidkrevende er å lære seg noe nytt i en travel hverdag.

– Det tar tid å lære seg hvor vi skal klikke på skjermen for å få utført arbeidet vårt. Men når vi har lært det, blir det lettere.  

Systemleverandøren Sectra har kjørt flere kurs i bruk av RIS og PACS for superbrukere de siste ukene. Målet er at alle skal beherske løsningene godt på innføringsdatoen. 

- Radiologimiljøet er vant til å tilpasse seg ny teknologi

Seksjonsleder Geir Ingebrigtsen ved Røntgenavdelingen i UNN Tromsø tror at både superbrukerne, og etter hvert de øvrige ansatte, blir å lære seg å bruke løsningen relativt raskt.   

– Radiologimiljøet er vant til å bli introdusert for ny teknologi fordi utviklingen innenfor fagfeltet vårt skjer raskt, utstyr skiftes ofte og vi må lære oss å bruke det. Det samme tror jeg skjer nå.

Ingebrigtsen deltok selv på superbrukeropplæring for å få innsikt i løsningen, selv om han som leder ikke vil være i førstelinja som bruker.   

–  Det er likevel bra å være med her for å få innblikk i hvordan arbeidsflyten vil foregå, fra mottak av rekvisisjoner til sending av svar, sier han. 

Tettere regionalt samarbeid

For få år siden var det flere ulike systemer for røntgenjournaler og bildearkiv ved røntgenavdelingene i Helse Nord, noe som førte til mindre regionalt samarbeid og ulike arbeidsrutiner enn hva den nye radiologiløsning legger opp til.

Innføringen av den nye regionale radiologiløsningen i Helse Nord startet vinteren 2015 da Helgelandssykehuset fikk felles røntgenjournal og bildearkiv. Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset fulgte etter og høsten 2016 blir også Universitetssykehuset Nord-Norge del av den felles radiologiløsningen. Det er FIKS som organiserer innføringen av én felles røntgenjournal og ett bildearkiv i Helse Nord.

----

Les mer om prosjektet Én røntgenjournal og ett bildearkiv i Helse Nord.