Nytt kvalitetskontrollsystem for DIPS Lab på trappene

Som et ledd i arbeidet med å utvikle ”morgendagens pasientjournal” DIPS Arena, har leverandøren fått i oppdrag og utvikle funksjonalitet for blant annet kvalitetskontroll og forskning i DIPS Lab. Dersom alt går etter planen, vil man kunne teste ut den nye kvalitetskontrollmodulen i reell produksjon allerede før sommeren.

DIPS-utviklerne har siden januar arbeidet med en ny kvalitetskontrollmodul for overvåking av analyseinstrumenter og -metoder som brukes ved laboratoriene, og onsdag 25.mars fikk ressurser fra laboratoriene i Helse Nord en smakebit av deres fremtidige arbeidsverktøy.

Laboratoriene har strenge krav til oppfølging av analysekvaliteten, og den nye modulen vil være et nyttig verktøy for å kunne overvåke og følge opp kvalitetskontrollene. Modulen har blant annet funksjonalitet for å gjøre statistiske beregninger slik at man kan dokumentere kvaliteten i ettertid innenfor valgte tidsperioder, og inneholder også en god grafisk presentasjon av resultatene.

DIPS fikk gode tilbakemeldinger på det som er utviklet så langt, men enda gjenstår det mye arbeid før man er i mål. Jevnlig gjennomgang av systemutviklingen med helseforetakene er en viktig del av prosessen for å komme frem til et verktøy som er tilpasset laboratorienes behov.

Fordelen med hvordan utviklingsløpet for kvalitetskontrollsystemet er lagt opp, er at det utvikles som en frittstående modul som kan tas i bruk lenge før det nye pasientbehandlingssystemet DIPS Arena innføres ved helseforetakene i Nord-Norge. Man håper å kunne teste ut den nye modulen i produksjon ved Universitetssykehuset Nord-Norge allerede i løpet av våren 2014.