Opplæring i Helse Nords felles radiologisystemer: en viktig suksessfaktor!

Helgelandssykehuset er første helseforetak i Nord-Norge som tar i bruk regionalt RIS og PACS; felles radiologisystemer som de neste par årene skal innføres i hele regionen. Med planlagt driftssetting i løpet av høstmånedene 2014 vil dette i samme periode medføre opplæring av samtlige radiologiressurser ved helseforetaket. Dette vil igjen få innvirkning på den daglige driften.

I april i fjor ble det gjennomført tre ukers intensiv superbrukeropplæring der 16 superbrukere fra regionen deltok. Minst én ressurs fra hver lokalisasjon med røntgenavdeling i Helse Nord har dermed allerede fått opplæring i bruk av de nye radiologisystemene. De samme ressursene vil få nok en uke opplæring i høst, før et utvalg superbrukere bidrar i konfigurasjonen av regionalt RIS og PACS som skal innføres ved samtlige helseforetak. Det er satt av 5 uker til dette arbeidet.

I tillegg til superbrukeropplæringen, skal alle brukere av radiologisystemene i Helse Nord gjennomføre et opplæringsprogram på én til to dager. Over en tre ukers periode vil radiologiressursene i tur og orden få opplæring i nye rutiner og systembruk. For å få ressurskabalen til å gå opp, vil man i samme periode derfor måtte påberegne lavdrift ved radiologiavdelingene – i første omgang på Helgeland. Opplæringen starter så nært driftsstart som mulig, og kommer til å organiseres som separat oppsatte kurs for følgende yrkesgrupper:

  • Radiologer
  • Radiografer, bioingeniører, stråleterapeuter og hjelpepleiere
  • Sekretærer
  • Felles ekspedisjon og kasse
  • Skrivetjeneste
  • Klinikere
  • Ortopeder

 

Vi har ambisjoner om å være i havn med systeminnføringen ved Helgelandssykehuset i god tid før jula ringes inn, sier regional prosjektleder Cato Johansen.

Det gjenstår imidlertid en del avklaringer rundt ressurser fra leverandørsiden (Sectra og DIPS) og fra Helse Nord IKT, i tillegg til tekniske utfordringer som man må finne en løsning på før vi spikrer endelig dato for innføringen.

Endelig dato for innføring av regionalt RIS og PACS ved Helgelandssykehuset vil avklares og kommuniseres i slutten av mars 2014.