Regional radiologiløsning i drift ved fem av elleve sykehus i Nord-Norge

Da er Helse Nords regionale radiologiløsning i drift ved Finnmarkssykehuset, hvor røntgenpersonell i Hammerfest, Kirkenes, Alta og Karasjok nå har tatt i bruk et nytt røntgeninformasjonssystem og felles bildearkiv. Takk for god innsats til alle involverte!

Teamleder Ole Jørgen ved sykehuset i Kirkenes er strålende fornøyd med innsatsen til de mange involverte - og ikke minst med å få skuta vel i havn. Feiring med kake etter vellykket driftsstart er vel fortjent. Foto: Solfrid Kallbekken, FIKS

I beslutningsmøte 30. mai kl. 16.00 ble det besluttet å gå live med radiologiløsningen Sectra RIS og PACS ved Finnmarkssykehuset. Gode forberedelser fra Finnmarkssykehuset sin side har gjort at innføringen har gått på skinner, og at prosjektet har møtt på svært lite problemer underveis.

Det har kun vært snakk om noen få justeringer og innstillinger som enkelt har latt seg løse, sier en fornøyd teamleder Ole Jørgen Ulvang ved Finnmarkssykehuset Kirkenes søndag ettermiddag.

I tillegg til en formidabel innsats fra prosjektressurser og superbrukere ved Finnmarkssykehuset, har ressurser fra FIKS og fra Helse Nord IKT gjort et viktig arbeid med å kvalitetssikre at alt fungerer som det skal mot primærhelsetjenesten i Finnmark.

Nordlandssykehuset neste!

Erfaringene man har gjort seg fra innføringen ved Finnmarkssykehuset og fra Helgelandssykehuset i februar har gitt nyttig lærdom som tas med videre til innføringen av den regionale løsningen ved Nordlandssykehuset (januar 2016) og UNN (våren 2016).

Takk for innsatsen!

FIKS og systemleverandøren Sectra vil takke alle som har gjort en innsats for at innføringen av Helse Nords regionale radiologiløsning ved Finnmarkssykehuset har latt seg gjennomføre på en vellykket måte!