Helse Nord FRESK

Fremtidas systemer i klinikken:
Korsen tasta må helsepersonell trykke på for at du skal bli FRESK?

Å få logistikken i et sykehus til å fungere optimalt er ikke gjort i et tastetrykk.​ Skal helsepersonell ha gode forutsetninger for å gjøre en god jobb, må de også ha gode verktøy for å planlegge, utføre og dokumentere pasientbehandlingen. Gode systemer som snakker sammen.

Det som i de fleste tilfeller omtales som pasientjournalen, består i realiteten av flere fagsystemer som er koblet sammen for å gi helsepersonell nødvendige verktøy for å støtte klinisk arbeid. Samspill mellom de ulike journalsystemene som brukes ved sykehusene (EPJ, lab-, patologi-, røntgenssystemer, kurveløsning, m.fl.) er en forutsetning for å sikre at helsepersonell innen ulike fagfelt samarbeider godt på tvers av sykehusavdelinger. Det bidrar også til å gjøre det tryggere for pasienten.

Det er det vi skal jobbe med de neste årene. Med freskt mot innfører vi fremtidas systemer i klinikken.

skillelinje

FRESK-programmet i Helse Nord består av fire delprosjekter (NB: sider under utvikling):

Prosjektene i FRESK-programmet tar høyde for at IT-satsningen i Helse Nord nå er inne i en fase hvor den har mer karakter av virksomhetsutvikling enn rene IT-prosjekter.


Nyheter fra FRESK

 • 28.07.2017
  Nyhet FRESK 3 test

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse ut maximus massa. Donec at cursus metus, at bibendum lectus.

 • 28.07.2017
  Nyhet FRESK 2 test

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse ut maximus massa. Donec at cursus metus, at bibendum lectus. Ut vel scelerisque nisi. 

 • 28.07.2017
  FRESK Nyhet 1 test

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse ut maximus massa. Donec at cursus metus, at bibendum lectus. Ut vel scelerisque nisi.