Barn som pårørende

Når en i familien er alvorlig syk, rusavhengig eller skadet påvirkes hele familien. Barn er spesielt sårbare og kan ha mange spørsmål og bekymringer knyttet til dette. 

​​

Min bok - en tegne og samtalehefte for barn

Erfaringskonsulent Elisabeth Heldal har utviklet et tegne- og samtalehefte for barn i aldersgruppen 4-10 år. Heftet består av en del generell informasjon om sykdom og sykehusinnleggelse.

Det er også avsatt plass for at barnet selv kan tegne/skrive. De velger selv ut hva de vil lese, skrive eller tegne, men kan trenge hjelp av en voksen. Heftet er også tenkt å kunne brukes når foreldre, behandlere eller andre skal snakke med barnet om mors/fars/søskens sykdom. Hovedvekten ligger da på hvordan barnet opplever denne situasjonen og hvordan de kan få hjelp til å bearbeide tanker og inntrykk.

Heftet er tenkt som et redskap for samtale og oppfølging av barn som er pårørende når mor, far eller søsken er innlagt på sykehus. 

Last ned heftet her:Foretakskoordinatorer for barn som pårørende ved sykehusene i Helse Nord