Perm med dokumenter og bilder

Fagplaner, rapporter og utredninger

Helse Nord utarbeider fagplaner for utvalgte fagområder. Planene utarbeides med involvering av de fremste fagfolk ved sykehusene i Nord-Norge, og er styrende for den faglige virksomheten på de ulike områdene ved sykehusene. 

På denne siden finner du en oversikt over fagplaner, andre planer, rapporter og utredninger fra Helse Nord. Savner du noe på denne siden, send den e-post til webmaster@helse-nord.no.  Høringer finner du på denne siden.

Søk i fagplaner, rapporter og utredninger

 

Ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland (utredning)https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/ambulansehelikopter-i-midtre-halogaland-utredningAmbulansehelikopter i Midtre Hålogaland (utredning)A
Avtalespesialister (plan)https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/avtalespesialister-planAvtalespesialister (plan)A
Barentssamarbeid helse (strategi 2010 - 2015)https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/barentssamarbeid-helse-strategi-2010-2015Barentssamarbeid helse (strategi 2010 - 2015)B
Barnemedisin fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/barnemedisin-fagplanBarnemedisin fagplanB
Beredskap i Luftambulansetjenestenhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/beredskap-i-luftambulansetjenestenBeredskap i LuftambulansetjenestenB
Beredskap (regional plan)https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/beredskap-regional-planBeredskap (regional plan)B
Brukermedvirkning (strategi og handlingsplan)https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/brukermedvirkning-strategi-og-handlingsplanBrukermedvirkning (strategi og handlingsplan)B
Diabetes fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/diabetes-fagplanDiabetes fagplanD
Folkehelse fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/folkehelse-fagplanFolkehelse fagplanF
Geriatri fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/geriatri-fagplanGeriatri fagplanG
Hjerneslag fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/hjerneslag-fagplanHjerneslag fagplanH
Hudsykdom fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/hudsykdom-fagplanHudsykdom fagplanH
Intensivmedisin fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/intensivmedisin-fagplanIntensivmedisin fagplanI
Kreft fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/kreft-fagplanKreft fagplanK
Kvalitetsstrategi https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/kvalitetsstrategi-Kvalitetsstrategi K
Lungemedisin fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/lungemedisin-fagplanLungemedisin fagplanL
Nyreerstattende behandling fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/nyreerstattende-behandling-fagplanNyreerstattende behandling fagplanN
Øre-nese-hals fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/ore-nese-hals-fagplanØre-nese-hals fagplanØ
Ortopedi fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/ortopedi-fagplanOrtopedi fagplanO
Øye fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/oye-fagplanØye fagplanØ
Pasient- og pårørendeopplæring (strategisk plan)https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/pasient-og-parorendeopplering-strategisk-planPasient- og pårørendeopplæring (strategisk plan)P
Plan for Helse Nordhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/plan-for-helse-nordPlan for Helse NordP
Psykisk helsevern og TSB (Utviklingsplan, fagplan)https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/psykisk-helsevern-og-tsb-utviklingsplan-fagplanPsykisk helsevern og TSB (Utviklingsplan, fagplan)P
Regionalt innsatsteam, sluttrapporterhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/regionalt-innsatsteam-sluttrapporterRegionalt innsatsteam, sluttrapporterR
Rehabilitering og habilitering fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/rehabilitering-og-habilitering-fagplanRehabilitering og habilitering fagplanR
Revmatologi fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/revmatologi-fagplanRevmatologi fagplanR
Rus Fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/rus-fagplanRus FagplanR
Samhandlingsstrategihttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/samhandling-strategi-for-a-mote-kompetanseutfordringer-etter-samhandlingsreformenSamhandlingsstrategiS
Sammenligning av kostnader i foretaksgruppen (rapporter)https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/sammenligning-av-kostnader-i-foretaksgruppen-rapporterSammenligning av kostnader i foretaksgruppen (rapporter)S
Smittevern fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/smittevern-fagplanSmittevern fagplanS
Strategisk kompetanseplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/strategisk-kompetanseplanStrategisk kompetanseplanS
Traume fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/traume-fagplanTraume fagplanT
Tuberkulose fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/tuberkulose-fagplanTuberkulose fagplanT