Perm med dokumenter og bilder

Fagplaner, rapporter og utredninger

Helse Nord utarbeider fagplaner for utvalgte fagområder. Planene utarbeides med involvering av de fremste fagfolk ved sykehusene i Nord-Norge, og er styrende for den faglige virksomheten på de ulike områdene ved sykehusene. 

På denne siden finner du en oversikt over fagplaner, andre planer, rapporter og utredninger fra Helse Nord. Savner du noe på denne siden, send den e-post til webmaster@helse-nord.no.  Høringer finner du på denne siden.

Søk i fagplaner, rapporter og utredninger

 

Adjuvant kjemoterapi etter tykktarmskreft, klinisk fagrevisjonhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/adjuvant-kjemoterapi-etter-tykktarmskreft-klinisk-fagrevisjonAdjuvant kjemoterapi etter tykktarmskreft, klinisk fagrevisjonA
Ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland (utredning)https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/ambulansehelikopter-i-midtre-halogaland-utredningAmbulansehelikopter i Midtre Hålogaland (utredning)A
Avtalespesialister (plan)https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/avtalespesialister-planAvtalespesialister (plan)A
Barentssamarbeid helse (strategi 2010–2015)https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/barentssamarbeid-helse-strategi-20102015Barentssamarbeid helse (strategi 2010–2015)B
Barn som pårørende, sluttrapporthttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/barn-som-parorende-sluttrapportBarn som pårørende, sluttrapportB
Barnemedisin fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/barnemedisin-fagplanBarnemedisin fagplanB
Beredskap i Luftambulansetjenestenhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/beredskap-i-luftambulansetjenestenBeredskap i LuftambulansetjenestenB
Beredskap (regional plan)https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/beredskap-regional-planBeredskap (regional plan)B
Brukermedvirkning (strategi og handlingsplan)https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/brukermedvirkning-strategi-og-handlingsplanBrukermedvirkning (strategi og handlingsplan)B
Diabetes fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/diabetes-fagplanDiabetes fagplanD
Fastlegetjenesten i Nord-Norgehttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/fastlegetjenesten-i-nord-norgeFastlegetjenesten i Nord-NorgeF
Føde - fagplan og kvalitetskravhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/fode-fagplan-og-kvalitetskravFøde - fagplan og kvalitetskravF
Folkehelse fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/folkehelse-fagplanFolkehelse fagplanF
Hjerneslag fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/hjerneslag-fagplanHjerneslag fagplanH
Hjerteinfarkt NSTEMI - klinisk fagrevisjonhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/hjerteinfarkt-nstemi-klinisk-fagrevisjonHjerteinfarkt NSTEMI - klinisk fagrevisjonH
Hudsykdom fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/hudsykdom-fagplanHudsykdom fagplanH
Intensivmedisin fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/intensivmedisin-fagplanIntensivmedisin fagplanI
Klinisk nevrofysiologi, handlingsplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/klinisk-nevrofysiologi-handlingsplanKlinisk nevrofysiologi, handlingsplanK
Kreft fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/kreft-fagplanKreft fagplanK
Lungemedisin fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/lungemedisin-fagplanLungemedisin fagplanL
Nyreerstattende behandling fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/nyreerstattende-behandling-fagplanNyreerstattende behandling fagplanN
Økonomisk langtidsplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/okonomisk-langtidsplanØkonomisk langtidsplanØ
Øre-nese-hals fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/ore-nese-hals-fagplanØre-nese-hals fagplanØ
Ortopedi fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/ortopedi-fagplanOrtopedi fagplanO
Øye fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/oye-fagplanØye fagplanØ
Pakkeforløp psykisk helse og rus 2018-2020 (regional fagplan)https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/pakkeforlop-psykisk-helse-og-rus-2018-2020-regional-fagplanPakkeforløp psykisk helse og rus 2018-2020 (regional fagplan)P
Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord RHF, regional handlingsplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/pasientsikkerhetsarbeid-i-helse-nord-rhf-regional-handlingsplanPasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord RHF, regional handlingsplanP
Psykisk helsevern og TSB (Utviklingsplan, fagplan)https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/psykisk-helsevern-og-tsb-utviklingsplan-fagplanPsykisk helsevern og TSB (Utviklingsplan, fagplan)P
Regional utviklingsplan 2035https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/regional-utviklingsplan-2035Regional utviklingsplan 2035R
Regionalt innsatsteam, sluttrapporterhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/regionalt-innsatsteam-sluttrapporterRegionalt innsatsteam, sluttrapporterR
Rehabilitering og habilitering fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/rehabilitering-og-habilitering-fagplanRehabilitering og habilitering fagplanR
Rekruttering og stabilisering, regional handlingsplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/rekruttering-og-stabilisering-regional-handlingsplanRekruttering og stabilisering, regional handlingsplanR
Revmatologi fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/revmatologi-fagplanRevmatologi fagplanR
Rus fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/rus-fagplanRus fagplanR
Samhandlingsstrategihttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/samhandling-strategi-for-a-mote-kompetanseutfordringer-etter-samhandlingsreformenSamhandlingsstrategiS
Sammenligning av kostnader i foretaksgruppen (rapporter)https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/sammenligning-av-kostnader-i-foretaksgruppen-rapporterSammenligning av kostnader i foretaksgruppen (rapporter)S
Seleksjonskriterier fødsel i Helse Nordhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/fode-fagplan-og-kvalitetskrav/seleksjonskriterier-fodsel-i-helse-nordSeleksjonskriterier fødsel i Helse NordS
Smittevernplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/smittevernplanSmittevernplanS
Strategisk kompetanseplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/strategisk-kompetanseplanStrategisk kompetanseplanS
Traume fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/traume-fagplanTraume fagplanT
Tuberkulosekontrollprogramhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/tuberkulosekontrollprogramTuberkulosekontrollprogramT
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), regional fagplan 2019-2025https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb-regional-fagplan-2019-2025Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), regional fagplan 2019-2025T

Fant du det du lette etter?