Perm med dokumenter og bilder

Fagplaner, strategier og utredninger

Helse Nord utarbeider fagplaner for utvalgte fagområder. Planene utarbeides med involvering av de fremste fagfolk ved sykehusene i Nord-Norge, og er styrende for den faglige virksomheten på de ulike områdene ved sykehusene. 

På denne siden finner du en oversikt over fagplaner, andre planer, strategier og utredninger fra Helse Nord. Savner du noe på denne siden, send den e-post til webmaster@helse-nord.no.  Høringer finner du på denne siden.

Søk i fagplaner, rapporter og utredninger

 

Adjuvant kjemoterapi etter tykktarmskreft - klinisk fagrevisjonhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/adjuvant-kjemoterapi-etter-tykktarmskreft-klinisk-fagrevisjonAdjuvant kjemoterapi etter tykktarmskreft - klinisk fagrevisjonA
Avtalespesialister - regional plan https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/avtalespesialister-regional-planAvtalespesialister - regional plan A
Beredskap i Luftambulansetjenestenhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/beredskap-i-luftambulansetjenestenBeredskap i LuftambulansetjenestenB
Beredskap (regional plan)https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/beredskap-regional-planBeredskap (regional plan)B
Brukermedvirkning i planverkethttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/brukermedvirkning-i-planverketBrukermedvirkning i planverketB
Fastlegetjenesten i Nord-Norgehttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/fastlegetjenesten-i-nord-norgeFastlegetjenesten i Nord-NorgeF
Forskning og innovasjon - strategihttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/strategier-for-forskning-og-innovasjonForskning og innovasjon - strategiF
Funksjonsdeling av somatiske spesialisthelsetjenester i Helse Nordhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/funksjonsdeling-av-somatiske-spesialisthelsetjenester-i-helse-nordFunksjonsdeling av somatiske spesialisthelsetjenester i Helse NordF
Hjerteinfarkt NSTEMI - klinisk fagrevisjonhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/hjerteinfarkt-nstemi-klinisk-fagrevisjonHjerteinfarkt NSTEMI - klinisk fagrevisjonH
Klinisk nevrofysiologi - handlingsplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/klinisk-nevrofysiologi-handlingsplanKlinisk nevrofysiologi - handlingsplanK
Korona - evalueringsarbeidhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/korona-evalueringsarbeidKorona - evalueringsarbeidK
Kreft fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/kreft-fagplanKreft fagplanK
Kvalitetsstrategi https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/kvalitetsstrategiKvalitetsstrategi K
Pakkeforløp psykisk helse og rus 2018-2020 (regional fagplan)https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/pakkeforlop-psykisk-helse-og-rus-2018-2020-regional-fagplanPakkeforløp psykisk helse og rus 2018-2020 (regional fagplan)P
Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord RHF - regional handlingsplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/pasientsikkerhetsarbeid-i-helse-nord-rhf-regional-handlingsplanPasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord RHF - regional handlingsplanP
Psykisk helsevern og TSB (Utviklingsplan, fagplan)https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/psykisk-helsevern-og-tsb-utviklingsplan-fagplanPsykisk helsevern og TSB (Utviklingsplan, fagplan)P
Regional utviklingsplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/regional-utviklingsplan-2035Regional utviklingsplanR
Regionalt innsatsteam - sluttrapporterhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/regionalt-innsatsteam-sluttrapporterRegionalt innsatsteam - sluttrapporterR
Rehabilitering i Nord-Norge - prosjektrapporthttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/rehabilitering-i-nord-norge-prosjektrapportRehabilitering i Nord-Norge - prosjektrapportR
Rekruttering og stabilisering - regional handlingsplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/rekruttering-og-stabilisering-regional-handlingsplanRekruttering og stabilisering - regional handlingsplanR
Samiske helsetjenester - strategihttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/samiske-helsetjenester-strategiSamiske helsetjenester - strategiS
Seleksjonskriterier fødsel i Helse Nordhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/fode-fagplan-og-kvalitetskrav/seleksjonskriterier-fodsel-i-helse-nordSeleksjonskriterier fødsel i Helse NordS
Smittevernplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/smittevernplanSmittevernplanS
Strategi for Helse Nord RHF 2021–2024https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/helse-nords-strategiStrategi for Helse Nord RHF 2021–2024S
Strategisk kompetanseplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/strategisk-kompetanseplanStrategisk kompetanseplanS
Tuberkulosekontrollprogramhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/tuberkulosekontrollprogramTuberkulosekontrollprogramT
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), regional fagplan 2019-2025https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb-regional-fagplan-2019-2025Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), regional fagplan 2019-2025T
Økonomisk langtidsplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/okonomisk-langtidsplanØkonomisk langtidsplanØ
Øre-nese-hals fagplan 2015 - 2025https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/ore-nese-hals-fagplanØre-nese-hals fagplan 2015 - 2025Ø
Øye fagplanhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/oye-fagplanØye fagplanØ

Fant du det du lette etter?