Ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland (utredning)

Styret i Helse Nord RHF vedtok i september 2013 at et nytt ambulansehelikopter for området Sør-Troms, Ofoten, Vesterålen og Lofoten skal ha base på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.

​Beslutningen baserer seg på en utredning av behovet for et ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland (Sør-Troms, Ofoten, Vesterålen og Lofoten). Utredningen ble utført av en prosjektgruppe nedsatt av Helse Nord RHF.

Utredningen ble overlevert Helse Nord RHF 21. desember 2012. Den anbefalte følgende:
• Det er behov for et ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland.
• Basen til et ev. ambulansehelikopter anbefales etablert ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.

​Dette har skjedd i ettertid


I Plan 2014-2017 (styresak 72-2013) vedtok styret i Helse Nord RHF å sette av penger til å opprette en ny ambulansehelikopterbase i området.

I styresak 102-2013 vedtok styret at basen skulle plasseres på Evenes. Se dokumenter i styremøte i Helse Nord RHF 25.09.2013

Samarbeid med redningstjenesten


Utredningen anbefaler også at avklare om det er aktuelt med et samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet for om en kombinert ambulanse-, søk- og redningstjeneste. I anskaffelsen av nye redningshelikopter i Norge (NAWSARH-prosjektet) er det identifisert et behov for et redningshelikopter i Troms-området. Alene ble et redningshelikopter vurdert til ikke å ha stor nok samfunnsmessig lønnsomhet. For å øke den samfunnsmessige nytten kan derfor et samarbeid mellom redningstjenesten og ambulansetjenesten være aktuelt.

Helse Nord RHF har i ettertid hatt dialog med Justis- og beredskapsdepartementet. Konklusjonen er at et eventuelt samarbeid kan bli aktuelt etter at nye redningshelikopter er på plass i eksisterende basestruktur, og at det da kan vurderes om det skal opprettes en ny base for redningshelikopter.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.