Ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland (utredning)

Styret i Helse Nord RHF vedtok i september 2013 at et nytt ambulansehelikopter for området Sør-Troms, Ofoten, Vesterålen og Lofoten skal ha base på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.

​Beslutningen baserer seg på en utredning av behovet for et ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland (Sør-Troms, Ofoten, Vesterålen og Lofoten). Utredningen ble utført av en prosjektgruppe nedsatt av Helse Nord RHF.

Utredningen ble overlevert Helse Nord RHF 21. desember 2012. Den anbefalte følgende:
• Det er behov for et ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland.
• Basen til et ev. ambulansehelikopter anbefales etablert ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.

​Dette har skjedd i ettertid


I Plan 2014-2017 (styresak 72-2013) vedtok styret i Helse Nord RHF å sette av penger til å opprette en ny ambulansehelikopterbase i området.

I styresak 102-2013 vedtok styret at basen skulle plasseres på Evenes. Se dokumenter i styremøte i Helse Nord RHF 25.09.2013

Samarbeid med redningstjenesten


Utredningen anbefaler også at avklare om det er aktuelt med et samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet for om en kombinert ambulanse-, søk- og redningstjeneste. I anskaffelsen av nye redningshelikopter i Norge (NAWSARH-prosjektet) er det identifisert et behov for et redningshelikopter i Troms-området. Alene ble et redningshelikopter vurdert til ikke å ha stor nok samfunnsmessig lønnsomhet. For å øke den samfunnsmessige nytten kan derfor et samarbeid mellom redningstjenesten og ambulansetjenesten være aktuelt.

Helse Nord RHF har i ettertid hatt dialog med Justis- og beredskapsdepartementet. Konklusjonen er at et eventuelt samarbeid kan bli aktuelt etter at nye redningshelikopter er på plass i eksisterende basestruktur, og at det da kan vurderes om det skal opprettes en ny base for redningshelikopter.

Fant du det du lette etter?