Plan for avtalespesialister 2018-2025

Avtalespesialister (plan)

Avtalespesialistene er en viktig del av den samlede spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. De gir
tilbud om utredning og behandling innen mange fagområder og er et betydelig supplement til
øvrige helsetjenester. 


Avtalespesialistordningen stimulerer til høy aktivitet, og mange pasienter
får i dag god oppfølging og behandling fra om lag 80 avtalespesialister i landsdelen. Ordningen
gir forutsigbarhet i tjenesten og betraktes som en kostnadseffektiv del av
spesialisthelsetjenesten.

Denne planen har som formål å bidra til at avtalespesialister og helseforetak samarbeider om å
levere en samlet spesialisthelsetjeneste og å innfri regjeringen ønske om pasientens
helsetjeneste. Pasientens behov er førende. Gjennom god informasjon om tilgjengelig behandling
skal pasienter få økt innflytelse over egen behandling. De skal oppleve at avtalespesialister og
helseforetak gir helhetlige og sammenhengende tjenester som fører til at pasienter får økt
valgfrihet og unngår unødvendig ventetid.

Last ned hele planen:

Fant du det du lette etter?