Avtalespesialister (plan)

Plan for avtalespesialister 2007-2015

Plan for avtalespesialister i Helse Nord beskriver desentralisering, ambulering og nye private hjemler for legespesialister.

​Det er gjort vurderinger og beregninger på hvor behovene vil være de kommende årene ut fra pasientbehov vurdert opp mot egnethet for ambulering/desentralisering innen de mest aktuelle fagområder.

Rapporten anbefaler å styrke tilbudet innen øyesykdommer, øre-nese-hals og gynekologi på desentrale steder, ved en gradvis flytting av hjemler fra de største byene. Noen av fagområdene er overdimensjonert i byene i dag i forhold til folketall og total spesialitetsdekning av sykehusspesialister og leger i privatpraksis. Noen fagområder anbefales også å styrkes i avtalepraksis både nå (psykiatri og psykologi) og totalt på sikt (indremedisin, hud og nevrologi) ved etablering av nye hjemler og avtaler.

Det anbefales å i størst mulig grad å inngå heltidsavtaler, med mulig unntak for psykisk helsevern.

Det anbefales at avtalespesialistene i større grad enn nå lokaliseres til steder med distriktsmedisinske senter (DMS) for å understøtte de tjenestene som er eller holder på å bygges opp på disse stedene. Dette kan oppnås både gjennom gradvis å flytte enkelte hjemler fra byene og ved opprettelse av nye hjemler.

​​​​Det anbefales også en utvidelse av ambuleringsordningene for nye og allerede inngåtte avtaler med privatpraktiserende spesialister, også dette i første omgang konsentrert til de DMS-er/spesialistpoliklinikker som allerede er etablert eller som er under etablering.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.