Barn som pårørende, sluttrapport

Prosjektet Barn som pårørende kom i gang i 2008. Prosjektet inkluderer barn av psykiske syke, rusmiddelavhengige eller somatiske syke foreldre. Prosjektet Barn som pårørende er avsluttet som prosjekt og arbeidet implementeres i virksomhetene i Helse Nord. 


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.