Barn som pårørende, sluttrapport

Prosjektet Barn som pårørende kom i gang i 2008. Prosjektet inkluderer barn av psykiske syke, rusmiddelavhengige eller somatiske syke foreldre. Prosjektet Barn som pårørende er avsluttet som prosjekt og arbeidet implementeres i virksomhetene i Helse Nord. 


Fant du det du lette etter?