Beredskap (regional plan)

Regional plan for helsemessig og sosial beredskap

Helse Nords beredskapsplan skal bidra til å verne liv og helse gjennom å sikre nødvendige spesialisthelsetjenester til befolkningen ved kriser og katastrofer.