Regional plan for helsemessig og sosial beredskap

Beredskap (regional plan)

Helse Nords beredskapsplan skal bidra til å verne liv og helse gjennom å sikre nødvendige spesialisthelsetjenester til befolkningen ved kriser og katastrofer.

Fant du det du lette etter?