Brukermedvirkning (strategi og handlingsplan)

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har utarbeidet plan for brukermedvirkning. Helseforetakene har også utarbeidet en strategi og handlingsplan for brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord.

​Regional plan for brukermedvirkning


Regionalt brukerutvalg har en uttalt ambisjon om at Helse Nord RHF sammen med brukerorganisasjonene og samarbeidspartnerne i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten skal lage en modell for en god brukerstyrt spesialisthelsetjeneste.

Planens overordnede formål er å sikre medvirkning fra brukerne på individnivå, systemnivå og politisk nivå. Hvis det utvikles brukermedvirkning på alle nivå i tjenesten, vil dette kunne bli en sentral suksessfaktor og dermed et viktig konkurransefortrinn for alle helseforetakene i regionen.

Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord


Helseforetakene i Helse Nord har utarbeidet en strategi og handlingsplan for brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord. Denne planen skal være vedtatt i styrene i helseforetakene.


Fant du det du lette etter?