Fastlegetjenesten i Nord-Norge

Status, utfordringer og forslag til tiltak

Bakgrunnen for rapporten om fastlegetjenesten i Nord-Norge er en tiltagende bekymring i Helse Nord RHF om at en krise i landsdelens fastlegetjeneste også vil ramme og svekke spesialisthelsetjenesten.

​Helse Nord RHF bestilte derfor en utredning om fastlegetjenesten i Nord-Norge. Utredningen ble ferdigstilt i september 2019.

Rapport om fastlegetjenesten i Nord-Norge - status, utfordringer og forslag til tiltak (pdf)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.