Folkehelse fagplan

Helse Nords styre vedtok i møtet 12. mars 2008 en handlingsplan for folkehelsearbeid for Helse Nord. 

Planen er en videreføring av avtalen som Helse Nord RHF har inngått i juni 2007 med Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner.​

Tiltak som vil bli prioritert i Helse Nords handlingsplan for folkehelsearbeid er blant

kompetanseutviklingstiltak for kommunene om forebygging av overvekt
gjennomføring av regional handlingsplan for diabetes
rusforebyggende tiltak
styrking av kunnskapsgrunnlaget om helsefremmende tiltak
Styret sluttet seg til høringsuttalelsen fra de konserntillitsvalgte om at det må settes særlig søkelys på unge jenter og kvinner for å forhindre røykestart og oppmuntre til røykeslutt, og at det bør være særlig oppmerksomhet på denne gruppen i forhold til rusforebyggende arbeid.

For hvert av tiltakene i planen skal det vurderes hvordan likeverdige tilbud til samiske pasienter skal sikres. Det skal også være særlig oppmerksomhet på hvordan Nasjonalt Senter for Telemedisin kan trekkes inn i folkehelsesamarbeidet.

 Les handlingsplanen for folkehelse

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.