Folkehelse fagplan

Helse Nords styre vedtok i møtet 12. mars 2008 en handlingsplan for folkehelsearbeid for Helse Nord. 

Tiltak som vil bli prioritert i Helse Nords handlingsplan for folkehelsearbeid er blant annet: 

  • kompetanseutviklingstiltak for kommunene om forebygging av overvekt
  • gjennomføring av regional handlingsplan for diabetes
  • rusforebyggende tiltak
  • styrking av kunnskapsgrunnlaget om helsefremmende tiltak

Styret sluttet seg til høringsuttalelsen fra de konserntillitsvalgte om at det må settes særlig søkelys på unge jenter og kvinner for å forhindre røykestart og oppmuntre til røykeslutt, og at det bør være særlig oppmerksomhet på denne gruppen i forhold til rusforebyggende arbeid.

For hvert av tiltakene i planen skal det vurderes hvordan likeverdige tilbud til samiske pasienter skal sikres. Det skal også være særlig oppmerksomhet på hvordan Nasjonalt Senter for Telemedisin kan trekkes inn i folkehelsesamarbeidet.Styresak 23-2008 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Helse Nord (pdf)

Fant du det du lette etter?