Geriatri fagplan

Fagrådet for geriatri utarbeidet i 2013 forslag til ny regional plan for geriatri i Helse Nord. 

Høringsinnspillene og nye nasjonale føringer har gjort det nødvendig å omarbeide planen. Dette arbeidet pågår nå i samarbeid med fagrådet. Når nytt utkast til plan foreligger vil det bli ny høringsrunde, før planen styrebehandles i Helse Nord RHF.​

Les handlingsplan for geriatri 2004–2010

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.