Hjerneslag fagplan

Fagråd for hjerneslag i Helse Nord har utarbeidet retningslinjer for behandlingen av hjerneslag.

​Hjerneslag er den tredje hyppigste dødsårsaken i Norge og den vanligste årsaken til alvorlig funksjonshemning hos voksne. De samfunnsøkonomiske og menneskelige omkostningene av denne folkesykdommen er derfor svært stor. De økonomiske omkostningene i Norge anslås til 6 milliarder kr pr. år. Årlig inntreffer ca. 15 000 hjerneslag i Norge, dvs. ca. 1 500/år i nord.

Nedenfor følger retningslinjer for hjerneslagbehandling i Helse Nord. Det er en grundig gjennomgang av kunnskapsstatus for sykdommen og dens behandling/oppfølging.

Vi takker arbeidsgruppen ved dens leder overlege Rolf Salvesen for et svært viktig bidrag til å heve kvaliteten på disse tjenestene. Arbeidsgruppen har vært tverrfaglig sammensatt med representanter fra alle helseforetak, og retningslinjene anses derfor å være godt forankret i landsdelens faglige miljøer.
 
Disse retningslinjene er gjeldende i alle sykehusene i Helse Nord.

 Les fagplan hjerneslag​

Fant du det du lette etter?